Edgar Mitchell Phi hành gia APOLLO 14 , 1974

Bạn chợt nảy sinh một ý thức toàn cầu, một xu hướng nhân bản, một sự bất mãn sâu sắc với tình trạng của thế giới, và một sự bức bách trong lòng mình làm phải làm gì đó. Từ bên ngoài kia trên mặt trăng, chính trị thế giới trông thật đáng khinh. Bạn cứ muốn nắm cổ áo một tay chính khách lôi xềnh xệch hắn 1/4 triệu dặm ra đó và nói ‘Nhìn đi cha nội!