Hết nói :(

Cảnh báo: Phía trước có “trung tâm nhồi sọ” Ở Mỹ ko dùng 1 bộ SGK toàn quốc như ở … Thêm