Phản Biện Ông Phạm Việt Hưng, Phần 5: SỰ THẬT VỀ ĐỊNH LUẬT BỊA ĐẶT “THE LAW OF LEFT-HANDED LIFE”

“Khoa học không có Tổ quốc, vì tri thức là sở hữu chung của nhân loại, là ngọn đuốc soi đường cho cả thế giới. Khoa học là hiện thân cao nhất của quốc gia vì quốc gia ấy sẽ lưu danh là nơi tiên phong đưa thành quả của tư duy và trí tuệ lên một tầm cao mới.”
Lưu ý quan trọng từ EvoLit: Vì chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để trả lời những độc giả không nắm được ý bài viết, nên xin chốt các điểm quan trọng nhất ở đây:
1/Bất đối xứng là đặc tính về hình học trong cấu trúc của một phân tử, ảnh hưởng đến hành vi của nó với ánh sáng, chứ chẳng hề liên quan gì đến số lượng của chất hay tỷ lệ trong dung dịch. Ông Hưng hoàn toàn không hiểu điều này (câu bôi vàng) nên ông ta SAI khi nói Miller chỉ tạo ra được axit amin không sống vì tỷ lệ trái/phải của Miller 50:50.
pvh acid amin doi xung
2/“Pasteur làm thí nghiệm và tìm ra rằng các tinh thể bất đối xứng khúc xạ ánh sáng phân cực trong khi điều này là bất khả với các tinh thể có mặt phẳng đối xứng”, đó, đó là cái ông tìm ra. Cái ông rút được, cũng chỉ là: sản phẩm của sự sống mới bất đối xứng.
Điều này HOÀN TOÀN KHÔNG tương đương với phát biểu “sự sống thuận tay trái”. Bất đối xứng là có dạng trái và có dạng phải. Quả thật nhiều bài báo ghi “sự sống thuận tay trái”, nhưng đó không phải là tạp chí khoa học chuyên môn nơi người ta sẽ dùng thuật ngữ chính xác hơn là tính bất đối xứng, chirality. Với cả báo đại chúng thì ý họ cũng chỉ là các axit amin của sự sống đều thuận tay trái. Thật ra điều đó cũng chả đúng, glycine đối xứng, không thuận tay nào. Ngược lại: đường của ADN, ARN đều thuận tay phải. Và cũng không thể nói thêm vào là sản phẩm của sự sống thì chắc chắn phải bất đối xứng: nước, Oxy đều là sản phẩm của sự sống, và chúng không hề bất đối xứng.
Vì vậy, những khẳng định này là HOÀN TOÀN SAI về mặt khoa học:
3/ Vậy, với 2 điều trên, nếu muốn chứng minh ông Hưng đúng, bạn phải nêu được:
a.  Có một cái định luật tên “The Law of Left-Handed Life” (có rất nhiều bạn quăng cho chúng tôi một rừng link rằng sự sống bất đối xứng và axit amin thuận tay trái. Rõ ràng chúng tôi đã nêu những điều đó rồi. Cái chúng tôi cần là một định luật được khoa học thừa nhận: “phân tử của vật chất sống thuận tay trái”)
b. Và cái định luật đó không của ai khác ngoài Pasteur. Phải có trích dẫn rõ ràng Pasteur nói “phân tử của vật chất sống thuận tay trái”, bởi vì đó là điều ông Hưng khẳng định. Nếu không thể tìm được nguồn nào nói vậy, cáo buộc ông Hưng nhét chữ cho Pasteur là thích đáng.
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 8-43-35 AM.jpg
****
Tác giả: TN
(Update: bổ sung links)

Trên trang Evolit, chúng tôi đã có lần viết một bài phản biện về “bịa đặt của ông Phạm Việt Hưng về xác suất hình thành sự sống” tại đây (http://sinhtienhoa.blogspot.com/2016/06/phan-bien-ong-pham-viet-hung-phan-3-xac.html). Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra 2 câu hỏi để chất vấn ông Hưng:
 • Con số xác suất mà ông Hưng đưa ra là 1/10113 từ đâu mà có. Theo ông Hưng, con số này là xác suất hình hành các hợp chất hữu cơ sống. Tuy nhiên, ông Hưng không hề đưa ra bằng chứng về nguồn gốc con số này
 • Cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life” mà ông Hưng cho là định luật của Pasteur ở đâu ra. Khi kiếm trên Google, chúng ta có thể thấy rằng trên toàn thế giới không một trang web, không một tài liệu khoa học, không một bài báo nào xuất hiện hai cái tên này, trừ trang web của ông Hưng.

Ông Hưng được một vài độc giả trung thành giới thiệu các bài viết của chúng tôi nên chúng tôi chắc chắn là ông Hưng đã biết về Evolit
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 9-12-34 AM.jpg
Tuy Evolit có rất nhiều bài phản biện ông Hưng, nhưng ông Hưng hoàn toàn phớt lờ các phản biện này. Vì một lý do nào đó, ông Hưng cho rằng ông ta vẫn “an toàn” và tiếp tục chống đối tiến hóa.
Tuy nhiên, tất cả những sự mập mờ, thiếu dẫn chứng của ông Hưng mà Evolit đã vạch rõ; dần dần đã được cộng đồng chú ý và đặt câu hỏi cho ông Hưng: Cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life” thật sự có nguồn gốc từ đâu?
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 8-32-43 AM.jpg
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 8-37-49 AM.jpg
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 8-38-32 AM.jpg
Lúc này, ông Hưng sẽ tự hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Đúng vậy, chúng ta có thể thấy rằng lần đầu tiên ông Hưng đưa ra 2 cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life” làm định luật lần đầu tiên là ở bài viết (https://viethungpham.com/2015/08/22/why-is-life-left-handed-tai-sao-su-song-thuan-tay-trai/)
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 8-43-35 AM.jpg
Bài viết trên được đăng vào ngày 22/08/2015, tuy nhiên khi bài viết được đăng, thì hầu như chẳng ai thắc mắc là 2 cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life” ở đâu ra. Và như vậy, lợi dụng sự dễ dãi và cả tin của độc giả, ông Hưng đã yên ổn “rao giảng” về định luật sự sống thuận tay trái mà ông ta cho là của Pasteur: bài viết (https://viethungpham.com/2015/10/04/philophical-view-on-evolution-nhin-tien-hoa-duoi-goc-do-triet-hoc/) đăng ngày 4/10/2015
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 8-51-15 AM.jpg
Như vậy, các bạn sẽ để ý trong tất cả các comment trên trang web của ông Hưng, hầu như không ai đặt câu hỏi là 2 cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life” có thật sự là của Pasteur hay không. Ai cũng cho những gì ông Hưng nói là đúng, là chân lý. Thậm chí trên trang Evolit cũng có khá nhiều độc giả mang nguyên xi những câu nói “bất hủ” của ông Hưng để phản bác chúng tôi. Tuy nhiên, trò lừa bĩnh của ông Hưng nhanh chóng bị Evolit mang ra ánh sáng. Vào ngày 24/06/2016, chúng tôi có đăng một bài viết đề cập tới một vấn đề mà từ trước đến nay không ai nói tới: hai cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life” ở đâu ra?, có phải thật sự Pasteur đã nói như vậy không?
C:\Users\KCM1\Pictures\7-5-2016 9-00-48 AM.jpg
Từ lúc bài viết phản biện ông Hưng xuất hiện trên Evolit, chúng tôi đã khiến dư luận nhận ra điều bất cập này và đặt các câu hỏi để chất vấn ông Hưng như đã dẫn chứng ở trên. Tuy nhiên, việc ông Hưng trả lời  các câu hỏi chất vấn của độc giả đã lộ ra một sự thật mà ông ta đã che dấu gần một năm nay:
Tôi xin trích dẫn và phân tích từng phần như sau:
Bạn thật đáng khen ở tinh thần tra cứu học hỏi và chân thật bày tỏ. Nhưng bạn có vẻ còn thiếu kinh nghiệm tra cứu. Tôi gợi ý bạn nên làm như sau:
1/ Tìm hiểu xem phân tử thuận tay trái là gì?
2/ Tìm hiểu xem tính chất thuận tay trái có phải là đặc trưng cuả TẤT CẢ các phân tử của sự sống hay không.
3/ Tìm hiểu xem “định luật là gì?” (định nghĩa khái niệm định luật). Để giúp bạn và những người như bạn, tôi sẽ hỏi bạn: Tại sao tính chất hấp dẫn giữa các vật thể có khối lượng lại được phát biểu thành định luật? Nếu đã trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ hiểu vì sao tính chất thuận tay trái của mọi phân tử của sự sống lại có thể quy thành định luật.
4/ Nếu bạn đồng ý rằng mọi phân tử của sự sống đều thuận tay trái, mà không dám quy tính chất đó thành định luật, thì rõ ràng là bạn không công bằng. Nếu bạn cãi “không ai gọi đó là định luật, chỉ có ông Hưng gọi đó là định luật thôi”, thì có nghĩa là bạn không tranh luận khoa học, vì dù ông Hưng hay ai gọi đó là định luật cũng đều đúng, vì đó là một đặc trưng phổ biến và đúng với toàn bộ sự sống. Cá nhân ô Hưng hay ai gọi nó là định luật không quan trọng, vấn đề quan trọng là đặc trưng thuận tay trái có đúng là một đặc trưng phổ biến với mọi sự sống hay không..
Đầu tiên, ông Hưng nói về các phân tử sống thuận tay trái, tuy nhiên, chúng ta có thể thấy ngoài các phân tử thuận tay trái còn có các phân tử đường ăn được thuận tay phải. Tiếp theo, chúng ta thấy ông Hưng khẳng định TẤT CẢ các phân tử trong sự sống là thuận tay trái. Từ đó, ông Hưng đã tuyên bố phân tử trong sự sống luôn luôn thuận tay trái là một đặc tính bất biến, là quy luật của tự nhiên. Tiếp theo sau đây mới thật sự là sự ranh mãnh trong lập luận của ông Hưng: ông Hưng đem khái niệm về định luật ra. Trong chúng ta, ai cũng biết định luật là những điều bất biến, là quy luật của tự nhiên. Từ đó, ông Hưng đã đi đến kết luận cuối cùng rằng: vì phân tử trong sự sống luôn luôn thuận tay trái là một đặc tính bất biến, là quy luật của tự nhiên, do đó, phân tử sự sống thuận tay trái phải là định luật
Thật vậy, ông Hưng nói rằng “Nếu bạn đồng ý rằng mọi phân tử của sự sống đều thuận tay trái, mà không dám quy tính chất đó thành định luật, thì rõ ràng là bạn không công bằng”. Như ông Hưng đã đưa ra một câu hỏi rằng “Tại sao tính chất hấp dẫn giữa các vật thể có khối lượng lại được phát biểu thành định luật?”, mà đặc tính phân tử sống luôn luôn thuận tay trái lại không thể được coi là định luật và theo ông Hưng, điều này thật không công bằng cho phân tử sự sống thuận tay trái. Sự lắt léo trong lập luận của ông Hưng lên đến đỉnh điểm và cũng chính là lúc ông Hưng thừa nhận sự bịa đặt của mình trong phần trích dẫn tiếp theo:
Cá nhân ô Hưng hay ai gọi nó là định luật không quan trọng, vấn đề quan trọng là đặc trưng thuận tay trái có đúng là một đặc trưng phổ biến với mọi sự sống hay không.”
Như chúng ta đã thấy, ông Hưng nói rằng vì các phân tử sự sống luôn luôn thuận tay trái đã là một quy luật rồi, thì đương nhiên nó phải là một định luật; và hơn nữa, dù Pasteur không gọi là định luật thì ông Hưng cũng gọi nó là định luật và đặt một cái tên dùm Pasteur
Đến đây chắc là các độc giả trên Evolit đã hiểu ra vấn đề: dù cho bị công kích mạnh mẽ, ông Hưng vẫn không thể nào đưa ra nguồn trích dẫn hai cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life”. Có lẽ hai cái tên được giấu quá kỹ đến nỗi trên thế giới không thấy ai có trừ trang web của ông Hưng. Nếu vậy thì xuất hiện mâu thuẫn ở đây, ông Hưng nói 2 cái tên này là định luật của Pasteur. Nhưng ngoại trừ trang web của ông Hưng, hai cái tên này lại không hề xuất hiện ở đâu hết. Vậy thì sao ông Hưng biết 2 cái tên này là do Pasteur đưa ra?
Và câu trả lời cho câu hỏi trên đã sáng tỏ, ông Hưng đã tạo dựng 2 cái tên này làm định luật và gán ghép cho Pasteur. Nếu có một Giải Nobel dành cho một nhà khoa học về sáng tác thuật ngữ mới, thì Giải đó ắt phải về tay ông Phạm Việt Hưng – nhà vô địch về việc sáng tác khái niệm mới, thuật ngữ mới, giả thuyết mới rất… hư ảo!
Khi chúng ta hỏi tiếp: tại sao ông Hưng lại bịa đặt hai cái tên định luật này làm gì? Động cơ của ông Hưng là gì? Pasteur phát biểu rằng sự sống là bất đối xứng (http://www.pasteur.fr/en/institut-pasteur/history/louis-pasteur/louis-pasteur-s-work/whole-story). Thí nghiệm của Miller cũng đã tổng hợp được các dạng bất đối xứng của sự sống từ các chất vô cơ đơn giản, phù hợp với tuyên bố của Pasteur; xem thêm tại đây (http://sinhtienhoa.blogspot.com/2016/06/phan-bien-ong-pham-viet-hung-phan-3-xac.html). Tuy nhiên, để phản đối Miller, ông Hưng phải tạo ra một cái gì đó đi ngược lại kết quả của Miller. Theo tư duy khoa học, để bác bỏ một thí nghiệm thì ta phải tiến hành một thí nghiệm và cho kết quả ngược lại. Nhưng đương nhiên là ông Hưng chẳng bao giờ làm thí nghiệm gì cả. Mà lại uốn ba tấc lưỡi tuyên bố rằng chỉ có phân tử thuận tay trái mới tham gia sự sống mà thôi. Và để hợp thức hóa tuyên bố của ông ta, ông Hưng đã nâng tầm nó lên thành định luật
Vậy động cơ của ông Hưng là gì? Ông Hưng là một người ủng hộ thuyết sáng tạo nhiệt thành. Do đó ông Hưng cũng nhiệt thành phản đối tiến hóa và ủng hộ Chúa. Do đó, ông Hưng bịa đặt ra định luật của Pasteur cũng không nằm ngoài mục đích nào khác là chống tiến hóa. Nhưng đáng tiếc rằng định luật của ông Hưng: các phân tử sự sống phải luôn luôn thuận tay trái, không hề có một tác động nào đến thuyết tiến hóa. Tôi sẽ phân tích sau đây
 1. Các phân tử tham gia vào sự sống là bất đối xứng
Thế nào là bất đối xứng? Phân tử được cho là bất đối xứng khi tồn tại ít nhất hai nguyên tử cacbon bất đối xứng (https://en.wikipedia.org/wiki/Asymmetric_carbon). Chính tính chất này đã làm cho phân tử bất đối xứng mang hai hình dạng khác nhau. Một hình dạng là phản chiếu của hình dạng kia và ngược lại. Giống như tay trái là phải chiếu của tay phải qua gương. Ở đây, tôi nghĩ có một sự hiểu lầm lớn về khái niệm “bất đối xứng” này trong sinh học. Nếu tôi nói rằng phân tử bất đối xứng là phân tử mang hình dạng tay trái và tay phải, có lẽ một vài người sẽ hiểu rằng: một phân tử bất đối xứng nếu mang hình dạng tay trái thì sẽ không bao giờ xuất hiện hình dạng tay phải, và ngược lại, nếu đã mang dạng tay phải thì sẽ không xuất hiện dạng tay trái. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Sự thật là luôn luôn tồn tại CÙNG MỘT LÚC hai dạng trái và phải của phân tử bất đối xứng. Không thể nào một phân tử tham gia sự sống chỉ tồn tại một dạng tay trái duy nhất hoặc dạng tay phải duy nhất.
Tôi khá là lo ngại vì sai lầm này rất dễ mắc phải ở những người không chuyên về sinh học và hóa học như ông Hưng. Tuy là một nhà toán học, nhưng ông Hưng đang dấn thân vô lĩnh vực sinh học và hóa học với những phát biểu mạnh bạo nhưng lại thiếu cơ sở. Hóa ra, điều tôi lo lắng là thật. Trong một trả lời comment của độc giả, ông ta đã giải thích hoàn toàn sai ý nghĩa bất đối xứng

(https://viethungpham.com/2016/07/04/on-the-law-of-life-asymmetry-ve-dinh-luat-su-song-bat-doi-xung/#comment-8573)

 
Đương nhiên ông Hưng cho rằng rất dễ trả lời, vì ông ta đang chém gió mà. Ông ta nói rằng “Acid không sống có 2 dạng phân tử đối xứng gương với nhau (giống như 2 bàn tay) có số lượng tương đương (50/50), trong khi acid sống chỉ có 1 dạng phân tử thôi, mà dạng phân tử trái (giống như bàn tay trái).” Như vậy, ông Hưng mặc nhiên cho rằng các phân tử có 2 dạng đối xứng với nhau qua gương, tức là bất đối xứng, là các phân tử không tham gia vào sự sống. Còn ngược lại, các phân tử tham gia vào quá trình sống chỉ có dạng tay trái thôi, hoàn toàn không còn dạng nào hết.
Đây là điều sai hòan toàn, vì Pasteur đã nói rằng các phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng. Điều này được Pasteur rút ra từ việc phát hiện tính chất bất đối xứng của Tartaric acid trong tự nhiên. Tartaric acid có 3 đồng phân (https://en.wikipedia.org/wiki/Tartaric_acid)
Tại sao dạng tự nhiên lại bất đối xứng? Vì dạng tự nhiên này có 2 nguyên tử cacbon bất đối xứng. Tuy mỗi nguyên tử cacbon đều gắn các nhóm chức -H và -OH. Tuy nhiên chúng lạI khác nhau khi ở cùng phía (hình vuông màu đỏ), do đó đã xuất hiện một mặt phẳng bất đối xứng (màu xanh) giữa 2 nguyên tử cacbon này. Trong khi đó, mesotartaric acid là đối xứng vì 2 nguyên tử cacbon mang các nhóm chức -H và OH giống nhau ở cùng phía (hình vuông màu đỏ), do đó tạo nên một mặt phẳng đối xứng (đường cắt khúc) giữa 2 nguyên tử cacbon này. Trong 3 đồng phân này, phần lớn là dạng L, tức là thuận tay trái, tham gia sự sống. Khi nhận ra điều này, ông Hưng nhanh chóng tuyên bố rằng sự sống chỉ bao gồm các phân tử thuận tay trái. Đây là một tuyên bố hồ đồ, vì đường tham gia sự sống thuận tay phải. Do đó, Pasteur nhận ra một số phân tử tham gia sự sống ở dạng thuận tay trái, một số tham gia sự sống ở dạng thuận tay phải nên đưa ra một tuyên bố tổng quát nhất: sự sống là bất đối xứng. Ông Hưng không đồng ý với Pasteur ở điểm này, ông Hưng buộc sự sống phải theo ý ông ta là chỉ bao gồm tay trái mà thôi. Lý do cho sự ngượng ép này của ông Hưng rất đơn giản: chống lại thí nghiệm của Miller.
Thí nghiệm của Miller cũng đã tổng hợp được cả 2 dạng trái và phải cùng một lúc của các phân tử tham gia vào sự sống. Nhưng ông Hưng nói gì về điều này
C:\Users\KCM1\Pictures\2016-07-05_11-26-45.png
Tuy Pasteur đã nói rằng các phân tử tham gia sự sống nhất thiết phải mang tính bất đối xứng, tức là vừa có phân tử tay trái và vừa có phân tử tay phải. Nhưng ông Hưng vẫn buộc các phân tử sống phải thuận tay trái, nếu xuất hiện tay phải là không phải sự sống. Do đó, rõ ràng mục đích chính của ông Hưng là phản đối Miller, nhưng thí nghiệm của Miller lại hoàn toàn phù hợp với tuyên bố của Pasteur. Từ đó ta thấy rằng thật trớ trêu, ông Hưng lại mâu thuẫn với Pasteur. Pasteur cho là sự sống bất đối xứng gồm cả dạng trái và phải. Trong khi ông Hưng nói rằng sự sống phải là 100% dạng trái. Vì Pasteur không bao giờ nói sự sống luôn luôn thuận tay trái. Nên để tránh mâu thuẫn với Pasteur, ông hưng đã phải tạo dựng định luật sự sống thuận tay trái và gán ghép cho Pasteur.

Nói tóm lại, các phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng, luôn tồn tại cùng một lúc 2 dạng là tay trái và tay phải. Trong đó, ở một số phân tử, dạng tay trái tham gia sự sống; ở một số phân tử khác, thì dạng tay phải tham gia sự sống

Các bằng chứng về sự tồn tại cùng một lúc của các phân tử thuận tay trái và tay phải

Chúng ta thường đề cập các dạng khác nhau của phân tử bất đối xứng là trái và phải. Tuy nhiên, trong thuật ngữ chuyên ngành, người ta gọi dạng trái là L (từ tiếng Latin laevus), và dạng phải là D (từ tiếng Latin dexter)
Trong một cuốn sách được phát hành bởi một nhà xuất bản nổi tiếng Springer mang tựa đề “Amino Acids and the Asymmetry of Life” (http://www.springer.com/us/book/9783540768852). Tôi xin trích dẫn một số đoạn trong cuốn sách. Các độc giả có thể tải bản gốc để đối chiếu tại đây:

(https://drive.google.com/file/d/0BwIsxgygRLAebWdqN3lwcDJrcnM/view?usp=sharing)

Trích dẫn trang 49, tạm dịch: vi khuẩn được biết sử dụng amino acid dạng D trong một vài kháng sinh peptide, trong đó các amino acid được xem như là “sai”: D-glutamate, D-phenylalanine, D-aspartate, và D-valine được thấy kết hợp với nhau. Chú ý quan trọng là con đường sinh tổng hợp thông thường, trong đó DNA mã hóa cho 20 amino acid dạng L, không thể tạo ra các amino acid dạng D. Ngược lại, các peptide chứa amino acid dạng D được tạo ra bằng các con đường sinh tổng hợp chuyên biệt và không liên quan gì đến sinh tổng hợp protein thông thường. Vi khuẩn sử dụng  D- α –alanine và D-glutamate không chỉ trong các peptide chuyên biệt mà còn trong lớp peptidoglycan của vách tế bào”
Hai dạng L và D, tức là tay trái và tay phải của amio acid luôn tồn tại cùng một lúc. Trong đó, dạng L được mã hóa từ DNA và tham gia vào quá trình tổng hợp peptide (protein). Mặt khác, dạng D lại tham gia tạo các peptide của vách tế bào và tạo các kháng sinh peptide, là một dạng nội độc tố của vi khuẩn. Từ đó, ta thấy rằng 2 dạng tay trái và tay phải của amino acid cùng tồn tại và tham gia vào quá trình khác nhau: dạng tay Trái tham gia vào quá trình sinh trưởng của tế bào; còn dạng tay Phải tham gia vào bảo vệ tế bào
Như vậy, dạng tay phải của amino acid tồn tại khắp chung quanh ta, song song cùng một lúc với dạng tay trái của amino acid
Trích dẫn trang 49, sự xuất hiện của các amino acid dạng D, dạng tay phải. Trong các hợp chất tự nhiên thông thường như mật ong, trà, hạt cacao.
Trích dẫn trang 51, tạm dịch: D-aspartic được thấy trong não của chuột, gà và người. Ở đây, nồng độ của D-aspartic dường như liên quan đến các giai đoạn phát triển vì nồng độ tăng và sao đó giảm nhanh xuống tới số lượng thấy được lập lại trong các mô trưởng thành
Trích dẫn trang 51, tạm dịch: D-serine, D- α -alanine, and D-proline được thấy hiện diện trong huyết thanh người với tỷ lệ D/L là 0,24 và còn trong thận của chuột với tỷ lệ D/L lên tới 0,035
Các tỷ lệ trên cho thấy số lượng của dạng tay phải, dạng D, luôn nhỏ hơn số lượng của dạng tay trái, dạng L (vì con số tỷ lệ nhỏ hơn 1). Tuy nhiên, vẫn có sự xuất hiện của dạng tay phải song song với dạng tay trái chứ không bao giờ như ông Hưng nói là 100% dạng tay trái. Như vậy, ta có thể suy ra ngược lại, ông Hưng nói rằng các phân tử tham gia sự sống phải luôn luôn thuận tay trái, nếu xuất hiện tay phải thì không phải sự sống. Có lẽ ông Hưng muốn nói serine, alanine hay proline không phải là các acid amin tham gia sự sống chăng?
Như vậy, như Pasteur đã nói rằng phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng. Vì vậy, phân tử đó luôn luôn tồn tại cùng một lúc ở hai dạng tay phải và tay trái. Tuy nhiên, không ai biết chắc rằng cùng một phân tử thì có bao nhiêu tay trái và bao nhiêu tay phải vì điều này còn phải phụ thuộc vào điều kiện tồn tại của phân tử đó. Ví dụ như tỷ lệ tay trái/tay phải của D-serine, D- α -alanine, and D-proline trong huyết thanh người là 0,24. Nhưng trong các cơ quan khác thì chưa chắc đúng, chúng ta phải làm thực nghiệm mới biết được. Do đó, tôi thật ngạc nhiên khi ông Hưng nói rằng “Acid không sống có 2 dạng phân tử đối xứng gương với nhau (giống như 2 bàn tay) có số lượng tương đương (50/50)”. Tôi ngạc nhiên vì không biết ông ta lấy con số 50/50 này ở đâu ra?
 1. Chỉ là các nghi vấn
Câu hỏi “Tại sao sự sống thuận tay trái?” (Why is Life Left-Handed?) đã trở thành câu nói cửa miệng của ông Hưng, và ông ta cho rằng đây là bằng chứng để chứng minh thuyết tiến hóa là sai. Nhưng dưới góc nhìn của các nhà khoa học, câu nói này chỉ là một câu hỏi nghi vấn. Con người chúng ta thường đưa ra các câu hỏi nghi vấn về các sự vật và hiện tượng không giải thích được. Có những câu hỏi tưởng chừng rất ngây ngô nhưng lại dẫn đến các kết quả khoa học quan trọng. Newton đã hỏi rằng: tại sao quả táo lại rơi xuống đất. Có lẽ trong suốt lịch sử loài người, chỉ có duy nhất Newton đưa ra một câu khỏi được cho là khá ngô nghê này. Người ta sẽ nói rằng: nó rơi thì nó rơi, ai thèm quan tâm. Có lẽ câu hỏi của Newton mãi mãi là một nghi vấn nếu Newton không tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn để giải thích hiện tượng này. Tương tự, Edward Jenner đã đặt nghi vấn: tại sao các cô gái vắt sữa bò lại không bị bệnh đậu mùa. Ông đã tìm ra bằng chứng chứng minh rằng các cô gái thường tiếp xúc với bò nên bị bệnh đậu bò, bệnh đậu bò là một bệnh nhẹ và có thể chữa khỏi được. Nhưng bệnh đậu mùa lại là một đại dịch chết người thời đó. Jenner đã chứng mình rằng virus từ bệnh đậu bò giúp cô gái miễn nhiễm với bệnh đậu mùa. Và từ đó, kỹ thuật tiêm vaccin ra đời.
Vì vậy, một nghi vấn sẽ mãi mãi là một nghi vấn; trừ khi bản thân người đặt nghi vấn hay ai đó tìm ra bằng chứng để chứng minh nghi vấn đó là sai hay đúng. Do đó, một câu hỏi nghi vấn không bao giờ được xem là bằng chứng.
Câu hỏi của ông Hưng “Tại sao sự sống thuận tay trái?” (Why is Life Left-Handed?) không chỉ là một nghi vấn, mà còn là một nghi vấn sai nữa. Như phần trên chúng tôi đã giải thích, Pasteur phát biểu rằng các phân tử tham gia vào sự sống là bất đối xứng. Thí nghiệm của Miller cho ra kết quả phù hợp với Pasteur. Nhưng ông Hưng muốn Miller phải sai. Do đó, ông Hưng bắt buộc phải đi ngược với Pasteur, buộc phải che mắt đi trước sự tồn tại của các phân tử đường tham gia sự sống thuận tay phải; mà tuyên bố rằng, chỉ có các phân tử thuận tay trái mới tạo ra sự sống. Từ đó, ông Hưng tiến tới ép buộc các nhà tiến hóa phải trả lời câu hỏi của ông ta “Tại sao sự sống thuận tay trái?” (Why is Life Left-Handed?), một câu hỏi hoàn toàn sai về bản chất
Những cái gọi là bằng chứng chống tiến hóa mà ông Hưng đưa ra chỉ là các câu hỏi nghi vấn. Trong một hội nghị về chống tiến hóa mà ông Hưng đã tổ chức, ông ta chỉ đưa ra các nghi vấn và những lời mỉa mai, châm biếm thuyết tiến hóa và Darwin. Hoàn toàn không hề đưa ra bằng chứng nào có thể nhìn thấy được. (https://viethungpham.com/2016/05/13/the-truth-of-evolution-su-that-thuyet-tien-hoa/)
 1. Giải thích nguồn gốc sự sống hoàn toàn không thuộc về thuyết tiến hóa
Thuyết tiến hóa không bao giờ giải thích gì về sự sống. Có thể một số người theo thuyết sáng tạo không tin vào tuyên bố này của tôi và cho rằng nó quá phiến diện vì tôi là một nhà tiến hóa. Nếu vậy, tôi xin trích dẫn tuyên bố của tổ chức Biologos, một tổ chức đại diện cho những người tiến hóa hữu thần. Những người tiến hóa hữu thần vừa tin vào tiến hóa, cũng đồng thời vừa tin vào Chúa (http://biologos.org/common-questions/scientific-evidence/what-is-evolution)
 
C:\Users\KCM1\Desktop\image.jpg
Tôi tạm dịch: “Theo cách nhìn không khoa học, “lý thuyết” thường mang ý nghĩa là một thứ gì đó giống như một phỏng đoán (ví dụ: Tôi có một lý thuyết về…). Nhưng theo ý nghĩa khoa học, một lý thuyết là một sự giải thích cho một nhóm các quan sát đã được kiểm chứng và được xác nhận rõ. Các quan sát được giải thích bằng thuyết tiến hóa chủ yếu đến từ các hóa thạch, hình thái học so sánh, địa sinh học, và quan trọng nhất là từ DNA di truyền. Thuyết tiến hóa không cố gắng đưa ra lời giải thích về nguồn gốc sự sống, mà chỉ giải thích về sự phát triển và đa dạng hóa của các dạng sống sau khi sự sống đầu tiên bắt đầu.”
Như vậy, trong cộng đồng những người ủng hộ tiến hóa nói chung và những người tiến hóa hữu thần nói riêng, đã có sự nhất trí rằng: tiến hóa không bao giờ đưa ra giải thích gì về sự sống đầu tiên. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về tiến hóa hữu thần ở trên Evolit (http://sinhtienhoa.blogspot.com/2016/06/phan-bien-ong-pham-viet-hung-phan-4_30.html)  
Vì vậy, câu hỏi của ông Hưng “Tại sao sự sống thuận tay trái?” là một câu hỏi về nguồn gốc sự sống. Vì vậy câu hỏi này hoàn toàn không thuộc lĩnh vực của tiến hóa. Nếu câu hỏi này xuất phát từ những người thật sự thắc mắc về tiến hóa, thì chúng tôi xin đưa ra câu trả lời chính thức như trên. Tuy nhiên, một số những người đã có sẵn định kiến với tiến hóa rồi, như ông Hưng, thường đưa ra câu hỏi này một cách ác ý. Đúng vậy, những người này hỏi nhưng họ hầu như không mong câu trả lời. Họ hỏi nhưng lại với một thái độ khẳng định và bắt bẻ.
Đây là một câu điển hình của họ: hãy giải thích tại sao tại sao sự sống thuận tay trái đi, nếu không giải thích được thì tiến hóa hóa sai. Thật sự những người tiến hóa như tôi buồn cười về câu hỏi này. Như đã nói ở trên, tiến hóa và nguồn gốc sự sống chẳng liên quan gì đến nhau hết. Hỏi câu hỏi như thế này chẳng khác nào hỏi rằng: hãy giải thích tại sao ánh sáng có 7 màu khác nhau đi? nếu không trả lời được thì chứng tỏ thuyết tương đối là sai. (thuyết tương đối chỉ nói về vận tốc ánh sáng, không liên quan đến màu của ánh sáng)
Vậy, với câu hỏi thuộc loại bá đạo “Tại sao sự sống thuận tay trái?”. Chứng tỏ người hỏi chống tiến hóa là chính, chứ chẳng phải tìm hiểu tiến hóa gì hết
KẾT LUẬN
Từ lúc bài phản biện ông Hưng của chúng tôi đăng trên Evolit vào ngày 24/06/2016 đến câu trả lời của ông Hưng khi bị chất vấn là vào ngày 3/7/2016, tức là đúng 9 ngày thì sự thật đã được phơi bày: không còn nghi ngờ gì nữa, HAI CÁI TÊN “THE LAW OF LIFE ASYMMETRY” VÀ “THE LAW OF LEFT-HANDED LIFE” HOÀN TOÀN LÀ DO ÔNG HƯNG BỊA ĐẶT VÀ GÁN GHÉP CHO PASTEUR NHẰM HỢP THỨC HÓA NIỀM TIN CỦA ÔNG TA. Tôi sử dụng từ “niềm tin” cho ông Hưng là rất chính xác trong trường hợp này. Ông Hưng đã thừa nhận là Pasteur phát biểu rằng các phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng, đồng thời ông Hưng cũng xác nhận rằng các phân tử đường là thuận tay phải. Thông tin về phân tử đường thuận tay phải là do Evolit lần đầu tiên đưa ra để phản biện ông Hưng (http://sinhtienhoa.blogspot.com/2016/06/phan-bien-ong-pham-viet-hung-phan-3-xac.html)
Tuy nhiên, ông Hưng vẫn báo víu định luật thuận tay trái, cố cứu vớt nó vì đây chính là cứu cánh duy nhất để phản đối thí nghiệm Miller. Khi bài báo mà đầu tiên nói đến 2 cái tên “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life”, mà bây giờ chúng ta đã chắc chắn là ông Hưng bịa ra, mang tựa đề “Why is Life Left-Handed? Tại sao sự sống thuận tay trái?” được đăng trên web ông Hưng là vào ngày 22/08/2015 cho đến lời thú nhận của ông ta hiện nay là 03/07/2016, tức là đã hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, không ai đặt ra nghi vấn về tính xác thực của 2 cái tên định luật, cũng không ai đưa ra bằng chứng về phân tử đường thuận tay phải. Nếu không có Evolit, có lẽ trò lừa bịp này sẽ tiếp tục mãi mãi. Ông Hưng vẫn tiếp tục yên tâm đi rao giảng về 2 cái tên định luật này bất chấp sự thật. Nhưng khi bị Evolit vạch trần, và quan trọng hơn là sức ép từ cộng đồng những người yêu tri thức, tôn trọng chân lý. Sự lừa bịp của ông Hưng đã được đưa ra ánh sáng
Nhưng ông Hưng lại không chịu khuất phục, không chấp nhận tính bất đối xứng của phân tử sống như Pasteur đã đưa ra. Ông ta vẫn khăng khăng cho rằng sự sống 100% phải thuận tay trái, bất chấp bằng chứng hiển nhiên là phân tử đường là thuận tay phải. Rõ ràng, ông Hưng đang cố bảo vệ niềm tin của ông ta, dùng tình cảm để bảo vệ đức tin; toàn toàn loại bỏ những bằng chứng hiển nhiên trong thực tế
C:\Users\KCM1\Pictures\2016-07-05_15-53-19.png
Ông Hưng nói rằng “Có nghĩa là trong hàng tỷ trường hợp, đặc trưng thuận tay trái bị vi phạm một vài trường hợp. Vì thế, có thể nói rằng sự sống vẫn có xu hướng thuận tay trái” Tức là ông Hưng cho rằng số phân tử thuận tay trái là quá lớn; còn phân tử thuận tay phải là quá nhỏ do đó không đáng kể. Nhưng tôi thắc mắc rằng: dựa vào tài liệu nào mà ông Hưng phán rằng đặc trưng thuận tay trái có tới hàng tỷ trường hợp? Một con số bịa đặt khác của ông Hưng chăng? Vì trước đây, Evolit đã từng đưa ra ánh sáng con số bịa đặt về xác suất hình thành sự sống, nên độc chiêu của ông Hưng tôi đã quá quen thuộc.
Tại sao ông Hưng vẫn không chấp nhận tuyên bố của Pasteur rằng các phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng. Lý do là không phải ông Hưng không chấp nhận mà là ông Hưng không thể chấp nhận. Lý do thứ nhất: ông Hưng đã rêu rao cho thiên hạ biết về cái định luật thuận tay trái của ông ta, bây giờ rút lại thì chẳng khác nào làm trò cười cho người ta. Lý do thứ 2 là để chống lại thí nghiệm của Miller, thí nghiệm Miller phù hợp với kết luận của Pasteur mà tôi đã giải thích ở trên, do đó, nếu ông Hưng chấp nhận Pasteur chẳng khác nào ông ta chấp nhận Miller là đúng. Mà nếu ông Hưng thừa nhận Miller là đúng thì ông ta lấy gì để chống tiến hóa. Vì mục đích cuối cùng và quan trọng nhất của ông Hưng trong tất cả những việc làm trên chính là chống tiến hóa.
Nói tóm lại, dù chấp nhận phân tử đường tham gia sự sống là thuận tay phải, nhưng ông Hưng lại bỏ mặc. Nếu ông Hưng là một nhà khoa học thực thụ, khi xuất hiện một bằng chứng rõ ràng chứng tỏ định luật sự sống thuận tay trái của ông ta là sai, thì ông ta nên thay đổi quan điểm của mình. Nhưng ngược lại, ông ta vẫn khăng khăng tuyến bố 100% thuận tay trái. Còn số thuận tay phải thì ông ta không chấp nhận là một sự thật hiển nhiên, mà ông ta cho rằng là một trường hợp đặc biệt và tại sao nó tồn tại chỉ có “trời mới biết”. Như vậy, hành vi của ông Hưng có thể gói gọn trong câu: biết sai mà không sửa sai
Do đó, tôi xin có vài lời cho câu hỏi Tại sao sự sống thuận tay trái?” mà ông Hưng và nhiều người ủng hộ ông ta cho là chúng tôi tránh né: đây là một câu hỏi, hoàn toàn không chứng minh được gì hết. Hơn nữa đây là một câu hỏi sai về bản chất, sự sống là bất đối xứng, tức là gồm các phân tử thuận tay trái và tay phải. Do đó, một câu hỏi sai thì sẽ không bao giờ tồn tại một câu trả lời thích hợp. Mặt khác, hỏi câu hỏi này chứng tỏ người hỏi không có một chút hiểu biết gì về tiến hóa, vì giải thích nguồn gốc sự sống không thuộc lĩnh vực của tiến hóa.
Tuy nhiên, tuy ông Hưng hỏi tôi “Thuyết Tiến hóa là hãy trả lời TẠI SAO SỰ SỐNG THUẬN TAY TRÁI?”, nhưng mỉa mai thay, ông Hưng cũng đã trả lời giùm tôi “Rõ ràng là hiện tượng sự sống thuận tay trái là một ĐỊNH HƯỚNG có chủ ý của Bà Mẹ Tự Nhiên.” ngay dưới câu hỏi luôn. Và đồng thời khẳng định “Bà Mẹ Tự Nhiên là Nhà Thiết kế vĩ đại” tức là Chúa. Điều này cho thấy những người hỏi câu “Tại sao sự sống thuận tay trái?” thật sự không mong câu trả lời, vì họ đang chống tiến hóa đấy vì tiến hóa mâu thuẫn với Chúa của họ.
Phụ lục 1: tại sao trong số các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, ông Hưng lại chọn Pasteur không. Thứ nhất, Pasteur rất nổi tiếng. Điều này sẽ làm cho các điều bịa đặt của ông Hưng trở nên có giá trị hơn. Thứ 2, và cũng là điều quan trọng nhất, Pasteur rất tin Chúa. Đây chính là điều mà ông Hưng khai thác từ Pasteur để chống tiến hóa còn nhiều hơn các xuyên tạc Pasteur của ông Hưng (https://viethungpham.com/2015/07/05/pasteur-and-god-pasteur-va-chua/)
Phụ lục 2 (EvoLit): có độc giả cáo buộc chúng tôi dùng tiểu xảo
Lạ là bạn ấy không hề thắc mắc tại sao 2 cụm đó chỉ có trên PVH :-/.
Ông Hưng còn hưởng ứng nhiệt tình “Khi biết rằng không thể chống lại định luật đó về mặt khoa học, giới tiến hóa chỉ còn cách che đậy nó. Đây là sự hèn mạt đáng khinh bỉ, tương tự với việc tạo ra bằng chứng giả mạo.”
Wow. Nghe như thể chúng tôi đã phù phép, đảo lộn, bụm họng Google chỉ bằng 2 cặp dấu [“”]. Thực tế không chỉ chúng tôi mà ai xài Google lâu lâu một chút cũng sẽ phì cười ở điểm này. Dấu “” đơn giản chỉ là một trong số các công cụ của Google, làm tăng tính chính xác của từ khóa, nó không phải áo khoác tàng hình mà có thể ém nhẹm kết quả.
Khi không có dấu “”, hiện ra các cách viết khác của cụm [Newton’s laws of motion, các định luật Newton về chuyển động]. Nhưng nó không thể xóa nếu chúng có thật.
Sử dụng dấu ngoặc kép, nguyên cụm “newton’s laws of motion” là một từ khóa không tách rời. Ít kết quả hơn, nhưng KHÔNG HỀ BIẾN MẤT NHƯ CÓ PHÉP LẠ!
Một người hay nói là những ai chống đối ông không biết tìm kiếm thông tin, mà ngay cả ngộ nhận như thế của bạn đọc mà cũng không đính chính giúp, mà còn vơ lấy như phao cứu sinh!
Phụ lục 3 (EvoLit): Chúng ta sẽ bỏ qua bô lô ba la và đi ngay tới những gì ông Hưng coi là bằng chứng rằng có thứ gọi là “The Law of Life Asymmetry” và “The Law of Left-Handed Life”:
 1. “Ông (Louis Pasteur) đã thiết lập nên một định luật có tầm quan trọng bậc nhất. “Chỉ những sản phẩm bắt nguồn từ ảnh hưởng của sự sống thì mới bất đối xứng, bởi vì chúng phát triển dưới ảnh hưởng của những lực vũ trụ mà bản thân những lực này là bất đối xứng”. Tính bất đối xứng là ranh giới chủ yếu phân biệt thế giới hữu cơ với thế giới vô cơ”. (Chữ tô đậm là do  PVHg).
Như thường lệ, khi kiểm tra, những trích dẫn của ông Hưng thường là xén mất những chỗ quan trọng
“Pasteur làm thí nghiệm và tìm ra rằng các tinh thể bất đối xứng khúc xạ ánh sáng phân cực trong khi điều này là bất khả với các tinh thể có mặt phẳng đối xứng”, đó, đó là cái ông tìm ra. Cái ông rút được, cũng chỉ là: sản phẩm của sự sống mới bất đối xứng.
2. “Thậm chí phát triển tư tưởng này xa hơn nữa và đạt tới một tầm mức giàu tính khoa học cũng như siêu hình học, ông nêu lên định đề cho rằng sự sống cần sự bất đối xứng” (chữ tô đậm là do PVHg)”
Vậy là Pasteur chỉ nêu định đề, và bằng thi đấu Olympics về suy luận, ông Hưng “xin khẳng định rằng đó là một ĐỊNH LUẬT”. Vì vậy 2 điều này hoàn toàn không thể “cụ thể hóa” thành “định luật về xu hướng thuận tay trái của sự sống”, bởi nó không hề được bao hàm trong phát hiện ban đầu của Pasteur.
“Tôi khuyên những ai thắc mắc về tên gọi Định luật sự sống thuận tay trái hãy chịu khó đọc kỹ những bài nói trên để thấy rằng nếu đặc trưng sự sống thuận tay trái không mang tính phổ quát như một nguyên lý, một xu thế tự nhiên, một quy luật phổ biến thì tại sao các nhà khoa học (bao gồm những nhà tiến hóa) lại đặt những câu hỏi như trên? Liệu họ có đặt câu chữ tùy tiện không? KHÔNG! Họ là những chuyên gia trong lĩnh vực sinh học tiến hóa. Họ không ngớ ngẩn khờ dại đâu. Chỉ có những người đọc mắc bệnh hủ nho mới tìm cách bới lông tìm vết mà thôi. Việc bới lông tìm vết này không bảo vệ được Thuyết Tiến hóa, mà chỉ càng bộc lộ rõ nỗi sợ hãi của những người mê tiến hóa trước một nguyên lý tự nhiên bác bỏ Thuyết Tiến hóa mà thôi….”
Phổ quát, nguyên lý, xu thế… không có nghĩa là ai muốn gọi là luật cũng được, và càng tầm bậy khi gắn tên Pasteur vào. Tới giờ ông Hưng vẫn không chịu hiểu là chúng tôi không có chống Pasteur, cũng không chống bất đối xứng, mà chúng tôi chỉ trích ông ta lươn lẹo với từ ngữ, lỏng lẻo chế tên định luật khoa học và lắt léo sao cho một hiện tượng tự nhiên bỗng dưng quay qua mâu thuẫn với một học thuyết về đa dạng sinh học!
Có lẽ không gì bay thẳng vào mặt lập luận “các thầy tiến hóa giấu định luật Pasteur rất kĩ” như việc chính Viện Pasteur, nơi ông Hưng trích “bằng chứng” số 1, đang hăng say (nhìn số lượng bài báo) ứng dụng tiến hóa để nghiên cứu bệnh tật và miễn dịch. Nếu “định luật” đó chí mạng với tiến hóa như vậy, tại sao các “người mê tiến hóa” thực nghiệm này lại không bỏ ngay tiến hóa mà còn giương nó lên? Nếu âm mưu bưng bít là có thật, tại sao ông Hưng lại phải vô trang web của các “người mê tiến hóa” thực nghiệm để tìm dẫn chứng?
Chính ông không thể nhận thấy sự ngang trái kệch cỡm giữa những lời cáo buộc và hành động của ông, thì ai mới là “con đà điểu rúc đầu xuống cát, muốn né tránh sự thật”?

97 Comments

 1. Thưa bạn

  Tôi đoán ra được ông Hưng coi trên các link của bên creationism và người ta nói về cái gọi là Homochirality trong tự nhiên. Thế nhưng có lẻ ông Hưng vì nhiệt thành và hứng quá nên suy thành định luật tay trái và tự đặt tên tiếng ANh luôn.

  Và tôi có phần hiểu ý của ông Hưng về chuyện này. Ý của ông ta nói thuận tay trái là chuyện racemic mixture. Tức là trong thí nghiệm Miller
  link https://en.wikipedia.org/wiki/Miller%E2%80%93Urey_experiment
  (But prebiotic experiments continue to produce racemic mixtures of simple to complex compounds under varying conditions) Luôn tạo ra racemic (L=D).

  Vấn đê homochirality là một vấn đề chưa có lời giải thích trọn vẹn (chứ không phải là hoàn toàn bí lù như ông Hưng nói). Tính chất Homochirality là nếu nó thuận tay phải thì tay phải hết (đường) nếu nó thuận tay trái thì thuận tay trái hết như một số loại amino acids. Và đa số là thuận tay trái (Con số hàng tỉ thì chắc ông hưng tự chế). Còn trong thí nghiệm của Miller thì con số là 50/50 tức là racemic.

  Đó là tôi hiểu ý ông Hưng như thế. Ông muốn nói tới Homochirality.

  Và tất nhiên tôi hiểu là vấn đề này không ăn nhậu tới thuyết tiến hoá của Darwin.

  Đã thích bởi 1 người

 2. @ongsauhung ong thân mến
  Tôi không nghĩ là ông Hưng biết về Homochirality, vì Homochirality là nói về amino acid tay trái và đồng thời cũng nói về đường tay phải. Tuy nhiên, ông Hưng đã nói rằng:
  “Trả lời bạn ebookfreeweb và tdtran,
  Tôi thừa nhận rằng phân tử đường của sự sống thuận tay phải. Đây là một trường hợp duy nhất thuận tay phải mà tôi đã biết. “

  https://viethungpham.com/2016/06/24/chemical-evolution-is-impossible-tham-vong-tong-hop-su-song-that-bai/#comment-8565

  Có nghĩa là từ khi ông Hưng bắt đầu đưa ca cái định luật sự sống thuận tay trái của ông ta hơn một năm nay, ông ta không hề biết rằng có tồn tại phân tử đường là thuận tay phải. Mặt khác, nếu ông ta có tìm hiểu về Homochirality thì ông ta CHẮC CHẮC BIẾT ĐƯỜNG THUẬN TAY PHẢI

  Điều này cho thấy ông Hưng vô các trang thuyết sáng tạo để lấy ý tưởng chống tiến hóa chứ ông ta không có kiểm tra, tra cứu, đối chiếu các ý tưởng này đúng hay sai, miễn là chống tiến hóa là ông ta mừng rồi.

  Đúng là đây không phải là lĩnh vực của thuyết tiến hóa. Nhưng những nhà sáng tạo, bằng đủ mọi cách để chống tiến hóa thì họ có thể gán ghép bất cứ thứ gì cho tiến hóa. Đương nhiên những thứ như vậy chẳng có tác động nào với tiến hóa mà ngược lại còn chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của họ trong tiến hóa

  Thích

  1. đúng rồi, tôi cũng nghĩ là bác Hưng này thông qua các trang chống TTH để lấy thông tin. Tuy nhiên vụ thuận tai trái (có hình Thượng Đế chìa tay trái) thì có thể đọc từ link này:

   Hand of God? Scientific anatomy paper citing a ‘creator’ retracted after furore
   https://www.theguardian.com/science/2016/mar/07/hand-of-god-scientific-plos-one-anatomy-paper-citing-a-creator-retracted-after-furore#comments

   Thích

 3. Thưa bạn
  Tôi là tdtran, tôi đã gởi link về vấn đề tồn tại D-amino acids cho chú Hưng.
  Tôi có nói với chú là vấn đề này Pasteur không đưa ra thành một định luật tay trái gì cả, và tôi cũng đã có ý định gởi cho chú các link về các kết quả nghiên cứu về Homochirality để chú cập nhật. Vì thật sự hiện tại các nghiên cứu đã cho thấy các kết quả rất khả quan. (Tất nhiên là còn xa mới có câu trả lời trọn vẹn) Tuy nhiên chú Hưng bảo thôi dừng lại trong trả lời của chú, nên tôi không góp ý nữa.

  Tôi nhận thấy việc tranh cãi (hơn là tranh luận) với người theo Creationism thật là vô ích. Tôi cũng đã định góp ý rằng chú Hưng không nên dùng những từ ngữ như “sợ”, “rúc đầu xuống cát” “giấu giếm định luật thuận tay trái” … Nhưng tôi thấy chú Hưng cũng bị biased và lúc nào cũng nơm nớp sợ dùm cho Chúa của mình bị mất chổ đứng nên thôi.

  Tôi nghĩ là nói mãi cũng vô ích. Hôm rồi nói chuyện với 1 anh bạn ảnh trình bày cho tôi thấy cái logic rằng tại sao Creationist dùng vấn đề nguồn gốc sự sống để tấn công thuyết tiến hóa. Nó như vầy:

  1. Thuyết tiến hóa đúng =====> Kinh thắnh sai
  2. Kinh thánh sai ======> không có Chúa
  3. Không có Chúa =======> sự sống phải tự sinh ra
  4. Sự sống tự sinh ra ====> Chúng bây phải làm được trong phòng thí nghiệm
  5. Chúng bây không làm được ===> Thuyết tiến hóa sai.

  Từ đó thuyết tiến hóa có thể … sai vì …bất cứ lý do gì. Bạn có thể thay mệnh đề sự sống phải tự sinh ra bằng 1 mệnh đề khác, miễn là khoa học chưa giải thích được thì đều đưa đến cùng 1 kết luận. Nhưng tôi ngạc nhiên là tại sao chú Hưng lại không chống Big Bang. Vì nếu bằng 1 lý luận tương tự Big Bang cũng sai luôn.

  Không bao giờ cãi lại họ đâu. Và nếu nói thật quá thì lại đụng chạm tôn giáo và sinh ra giận dỗi.

  Hỏi thiệt cái này. Bạn có thấy rằng hiện nay những người chống thuyết tiến hóa trên toàn cầu hầu hết là theo đạo không ? (Dĩ nhiên ko phải ai theo đạo cũng vậy). Nên vấn đề suy cho cùng nó không nằm ở Khoa Học, hay tri thức mà nó ở một chổ khác. Tế nhị. Chắc bạn hiểu.

  Thích

 4. ongsauhung ong thân mến

  Đương nhiên là ông Hưng sẽ không nghe bạn nói rồi. Trong cái bài của ông Hưng, bạn có thấy mở bài là một câu hỏi nghi vấn; thân bài là lý sự về câu hỏi đó, không hề đưa ra bằng chứng nào, toàn là những lời sáo rỗng đánh vào tâm lý của nhằm khơi gợi sự cảm thông của người đọc, đầy hình ảnh châm biếm Darwin; cuối bài thì dùng Chúa để giải thích câu hỏi nghi vấn trên. Từ một câu hỏi nghi vấn khoa học thì phải do khoa học giải thích, nhưng ông Hưng lại dùng tôn giáo để giải thích.

  Nếu có tranhh cãi với Creasonist, khi họ đuối lý, họ nói: đó là ý chúa, sao bạn biết được. Coi như tranh cãi chấm dứt, cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại còn phát sinh hàng tá câu hỏi khác. Bạn có thể hỏi ngược lại: tại sao biết đó là là ý chúa, chúa nói cho nghe à. Họ cũng sẽ nói: tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn đó là ý chúa. Ôi, họ dám nói rằng: họ chắc chắn về một điều mà họ không biết gì về điều đó. Thật là quá đỗi ngô nghê

  Theo mình Bing bang chưa bị chống đối mạnh mẽ vì Bing bang khá là khó hiểu. Có thể mình là ngoài ngành nên thấy vậy. Hay có thể vì một lý do khác là ông Hưng
  đang bận chống tiến hóa nên chưa có thời gian tìm hiểu Bing Bang ^^

  Đương nhiên là nếu đã có thành kiến với tiến hóa vì một lý do nào đó thì đương nhiên nó chắc chắn sẽ sai không cần lý do. Nếu bạn có thành kiến với tôi thì tuy bạn chưa bao giờ gặp mặt tôi nhưng bạn vẫn sẽ ghét tôi vì lý do là tôi không chấm cuối câu trước khi xuống dòng^^ . Nếu đã có thành kiến về tiến hóa thì dù không biết tiến hóa nói gì thì nhưng vẫn chắc chắn nó là sai.

  Chắc chắn những người chống tiến hóa là theo đạo. Tôi có một thói quen là: nếu mà ông Hưng dẫn ra câu nói chống tiến hóa của ai đó. Tôi hay xem họ có theo đạo hay không. Hiện nay thì tôi đúng 80%, còn số 20% là do mấy người đó chìm quá, tôi không kiếm ra. Theo đó, tôi thấy đạo Chúa là chống mạnh nhất.

  Đơn cử như trong bài “Gallup’s Poll on Evolution / Thăm dò của Viện Ga-lớp về Tiến hóa”. mở đầu vô có cái hình “Hình trên: Giáo sư John Hartnett đang trình bày bài giảng “8 Reasons Why Evolution is Foolish” (8 lý do tại sao Thuyết Tiến hóa là xuẩn ngốc) tại Đại học Adelaide, Australia, Tháng 06/2014”. Thì dễ dàng tra cứu Wiki giáo sư John Hartnett là một nhà hoạt động cho Creation Ministries International

  Thích

 5. Điều làm tui mệt mỏi nhất là thật sự, như trong bài Ai Đang P4 và Phản biện Ô. PVH P4, TTH không mâu thuẫn với tôn giáo với những người có một góc nhìn cầu thị về khoa học.
  https://sinhtienhoa.blogspot.com/2016/06/ai-ang-tu-bo-tien-hoa-phan-4-ton-giao.html
  https://sinhtienhoa.blogspot.com/2016/06/phan-bien-ong-pham-viet-hung-phan-4_30.html
  Nhưng Ông Hưng lại liên tục gài cuộc tranh luận này thành vô thần & hữu thần, thậm chí táo bạo xuyên tạc các trích dẫn & số liệu để phục vụ mục đích này.
  EvoLit là thư viện về TH. Chúng ta có thể bàn về tiến hóa cánh chim, tiến hóa của bộ lông, cá voi, người, mắt, bàn tay… thật rực rỡ @@! Nhưng vì bảo vệ khoa học, chúng ta cứ phải tất bật phản biện những thông tin sai lầm ông Hưng tung ra 😦

  Thích

 6. Sẵn nói luôn cái clip của thầy Harnett không phải “bài giảng” vì thầy là giáo sư Vật lý chớ không phải sinh học. Giáo sư Harnett là người chống Big Bang trong vật lý thứ dữ. Cái clip đó chỉ là bài nói chuyện, bài thuyết trình chứ không phải “bài giảng”. Sau vụ đó ổng cũng bị trường phàn nàn (nói kiểu VB là kiểm điểm) ổng có cồm len trên trang của ổng nhưng lâu quá rồi tôi quên mất link

  Thích

 7. À tôi kiếm ra được cái link thầy Harnett bị nhà trường phê bình vì cái “tội” giảng chống thuyết tiến hóa ở đây, ngay trên trang creationism

  Thầy Harnett nói Last year I gave a lecture at my university “8 Reasons Why Evolution is Foolish” and after the event I got all sorts of negative comments coming back through my line manager. Apparently geologists and biologists complained to the Dean of the Faculty of Science, that I was even asking questions, let alone criticizing the science, in areas of biology, geology, cosmology etc., and that it looks bad for the university. It only looks bad because I was questioning their religion of science, not operational, experimental science.”

  Link http://christadelphianevolution.blogspot.com/2015/04/what-happens-when-yec-with-physics.html

  Thầy có nói là thầy bị cồm len vì làm looks bad for the university, dịch nôm na là “xấu mặt” nhà trường. Nói luôn tui là dân gốc Adelaide nên tụi không có gì phải nõi xấu trường tui cả. Mà chú Hưng lại đi đưa cái clip thì thiệt tình …. chắc chú không biết trường đã kêu ông Harnett lên “nạo” cho một trận rồi

  Thích

 8. Như thường lệ, mấy ông chống tiến hóa rồi bị “cồm len” thường đổ thừa là tại vì mình “chất vấn” thuyết tiến hóa (asking questions/questioning), tự xem mình là anh hùng chống “tiêu cực”. Nhưng thử coi 8 lý do ông ấy cho rằng thuyết tiến hóa ngớ ngẩn, đc trang creation.com (chuyên trang về Sáng tạo luận) vui vẻ đăng lại (thấy nó nằm trong mục “flyers”, đừng nói đây là tờ bướm để đi phát nghen @@)
  http://creation.com/images/pdfs/flyers/8-reasons-evolution-foolish-s.pdf
  1. Vũ trụ từ đâu ra? (Where did the universe come from?)
  2. Làm sao mà không gì cả lại phát nổ được? (HOW DID NOTHING EXPLODE?)
  3. Các ngôi sao và thiên hà hình thành như thế nào? (HOW DID STARS AND GALAXIES FORM?)
  4. Tại sao tất cả các loại đá định tuổi bằng Carbon-14 đều cho tuổi “tuyệt đối” nhỏ hơn 56.000 tuổi? (HOW COME ALL ROCKS DATED WITH CARBON-14 GIVE ‘ABSOLUTE AGES’ LESS THAN 56,000 YRS?)
  5. Làm sao có thể định được tuổi tuyệt đối của một hóa thạch (HOW DO YOU DETERMINE THE ABSOLUTE AGE OF A FOSSIL?)
  6. Tại sao vẫn chưa quan sát được tiến hóa? (WHY HASN’T EVOLUTION BEEN OBSERVED?)
  7. Làm sao mà các thông tin mã hóa phức tạp cụ thể trong ADN xuất hiện ngẫu nhiên được? (Dẫn trường hợp nhà sinh học Richard Dawkins bị “chiếu tướng” vì câu hỏi yêu cầu nêu một ví dụ về tăng lượng thông tin) (HOW DOES SPECIFIC COMPLEX CODED INFORMATION IN DNA ARISE BY CHANCE?)
  8. Làm sao mà sự sống hình thành từ hóa chất không-sống một cách ngẫu nhiên được? (HOW DID LIFE ARISE FROM NON-LIVING CHEMICALS BY RANDOM CHANCE?)

  Như ta thấy, một tờ bướm công kích thuyết tiến hóa, mà có tới 5/8 điểm đại bác bắn 8 năm không tới thuyết tiến hóa!
  *1,2,3 là hỏi về sự hình thành vũ trụ, là liên quan tới thuyết Big Bang! Thuyết tiến hóa sinh học giải thích đa dạng sinh học, sự biến đổi của sinh vật sống. Còn tiến hóa vũ trụ hay tiến hóa hóa học là những cái tên người ta đặt ra sau này, cùng dùng chữ “evolution” (nghĩa gốc là tiến triển, phát triển) thôi, chứ chẳng có máu mủ hay cộng sinh gì hết, cũng giống như “chủ nghĩa vô chính phủ” về chính trị chẳng dính díu gì đến “chủ nghĩa hiện thực” trong hội họa cả. Thuyết tiến hóa vẫn có thể đúng nếu 2 thằng kia sai, và ngược lại.

  *4 là chuyện của bên địa chất, nguyên lý là dùng thời gian bán rã của đồng vị Carbon-14 (~5730 năm), là “Phương pháp cho kết quả tin cậy trong dải niên đại từ 300 đến 60.000 năm, và được ứng dụng xác định tuổi mẫu vật trong khảo cổ học, cổ thực vật dân tộc học (Paleoethnobotany), nghiên cứu Kỷ Đệ tứ[3] và nghiên cứu băng hà.[1]” (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_tu%E1%BB%95i_b%E1%BA%B1ng_cacbon-14) => dĩ nhiên là chúng ta không đem dao giết gà đi mổ trâu, dĩ nhiên Carbon-14 không thể định tuổi quá ~60000 năm, vì đó là giới hạn của nó mà @@!
  *5 thì dĩ nhiên với những thứ như hóa thạch, chúng ta sẽ phải dùng các đồng vị khác như uranium-238, uranium-235 and potassium-40, mỗi cái có t bán rã hơn nửa triệu năm (http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geology/dinosaur-bone-age1.htm). Hai điểm này thực sự bên ngành địa chất và vật lý; kiến thức về nguyên tử là nền tảng của khoa học hiện đại, nên thật sự nếu có vấn đề với các phương pháp trên, thì trái đất này chỉ có mấy chục ngàn tuổi, và cả nền khoa học sẽ xuống sình chứ không phải thuyết tiến hóa thôi đâu. Nhưng tác giả dường như chỉ thấy thuyết tiến hóa trong tầm đại bác, chẳng hiểu vì sao? Ahihihi ^^

  Thích

 9. Bắt đầu hơi dính dính:
  *6,7 hãy tưởng tượng bạn chơi bóng rổ với một người A; A thách bạn ném bóng vào rổ qua rào chắn của A, một cách dễ dàng bạn làm được, nhưng A không nhận thua, chớp mắt một cái, A đã dời cột rổ xuống 1 m, bạn lại ném, A lại kéo… tít một hồi bạn đã ném rạc tay mà A vẫn bảo là bạn chưa từng vượt qua thử thách của A. Vụ “quan sát được tiến hóa” này cũng vậy:
  + Lúc đầu họ đòi quan sát gene mới, có gene mới (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2945180/).
  + Sau họ đòi cơ quan mới, chỉ trong vòng 40 năm, có một loài thằn lằn đã có được một buồng lên men dã chiến để chuyển sang chế độ ăn thực vật (http://news.nationalgeographic.com/news/2008/04/080421-lizard-evolution_2.html).
  + Sau đó họ đòi quan sát loài này chuyển sang loài kia, thì cũng có sẵn một ề trong thế giới thực vật, đó là hiện tượng đa bội. Do NST phân chia không bình thường nên có thể tạo ra cây có số lượng NST gấp đôi, gấp 3, chúng vẫn sống nhưng dĩ nhiên không thể sinh sản hữu tính với đồng loại. Nhờ khả năng sinh sản vô tính nên chúng có tận dụng lợi thế to cao của đa bội để thể tiến lên cách ly sinh sản, hình thành loài mới.
  + Cái rồi họ la là “loài” của tụi mày không giống “loài” của tụi tao! Nên ý họ là phải cho họ thấy 'con này' thành 'con kia'. Ok, chúng ta đưa họ 1 nùi hóa thạch chuyển tiếp của những “con” khác nhau như cá thành lưỡng cư, bò sát thành chim v.v, nhưng vấn đề là lấp được khoảng trống từ loài A đến loài H “A I”, khi đưa ra loài E, họ lại nói “chúng vẫn trông như các loài tách biệt”, và ta có 2 lỗ mới “A E I”. Dù cho chúng ta có đưa được hóa thạch các loài B C D F G H, họ cũng chỉ thấy rằng thay vì có một lỗ hổng, thì giờ “A B C D E F G H I” có đến 8 lổ hổng!

  Về nguồn gốc thông tin mới, thì kết quả đầy trên mạng cho ai thực sự muốn tìm kiếm:
  http://www.nature.com/ncomms/2016/160520/ncomms11607/full/ncomms11607.html
  link tổng hợp mấy chục bài báo trình bày cơ chế tăng thông tin trong bộ gen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=Link&LinkName=pubmed_pubmed&from_uid=14634634
  Thậm chí cả người bị “đứng hình” kia cũng sớm đã có một bài phản biện và nêu rõ những điều ông ta không kịp trình bày
  http://www.skeptics.com.au/resources/articles/the-information-challenge/
  Còn những người đã chỉ muốn khẳng định tâm ý của mình, thì hãy cứ bám víu vào một phút hụt chân của một cá nhân từ năm 1997 mà phớt lờ cả núi tài liệu có sẵn.

  *Tới số 8, thì “thầy” lại trở về con đường “khuyên lan quông” (không liên quan). Hỏi về hình thành sự sống, cũng ứ thuộc phạm trù của thuyết tiến hóa nốt.

  Vậy, thật sự ổng bị “nạo” không phải vì ổng đặt câu hỏi về thuyết tiến hóa, mà vì ổng đặt câu hỏi ngu (văn hèn chữ mọn không biết dùng từ nào khác), chọn tiêu đề cũng hời hợt và thiếu nghiêm túc như công cuộc tìm hiểu của ông về tiến hóa, trước khi thực hiện một hành vi phản sư phạm và thiếu trách nhiệm như là đem bài thuyết trình xộc xệch này lên giảng đường. Ông làm xấu mặt nhà trường không phải vì ổng có quan điểm khác biệt, mà vì ổng làm thầy mà mạnh miệng tuyên bố thứ lý luận mà đứa sinh viên nào học xong lý, sinh đại cương rồi cũng thấy kệch cỡm. Kết lại một chữ thôi: EPIC FAIL!

  Thích

 10. Cũng như rất nhiều cơ quan/chức năng mới, các chức năng trên là biến thể TH của các cơ quan/chức năng có sẵn ở tổ tiên, khi so sánh về giải phẫu và di truyền với các họ hàng gần, chúng ta có thể thật sự những biến dị đã làm cho chúng có chức năng độc đáo kia thật ra nhỏ và dễ dàng hơn ta tưởng rất nhiều:
  *Lươn điện: hẳn bạn còn nhớ sinh học phổ thông, tất cả các tế bào thần kinh và cơ đều đó điện thế nhờ các kênh protein trên bề mặt tế bào trao đổi các ion có điện tích. Mỗi khi cơ co lại sẽ giải phóng một điện thế nhỏ. Có những loài cá mà ở chúng lượng điện này được “am li” lên, bằng việc hình thành những tế bào với các kênh protein chuyên đẩy ion xếp thành một hàng, gọi là electrocytes, tạo ra dòng điện lớn hơn nhiều lần bt. http://msutoday.msu.edu/news/2014/sequencing-electric-eel-genome-unlocks-shocking-secrets/
  http://news.nationalgeographic.com/2015/10/151020-electric-eel-evolution-high-voltage-sensory-weapon-animals-science/
  *Phát quang sinh học:
  +Cá lồng đèn phải gọi đúng hơn là Anglerfish, cá ngư phủ hay cá cần câu gồm ~ hơn 300 loài với địa bàn phân bố rất rộng từ vùng nước cạn đến nước sâu, có bộ phận dạng cần câu có một mấu thịt (esca), có nguồn gốc từ tia vây lưng biệt hóa (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%C3%A1_v%C3%A2y_ch%C3%A2n#Ti.E1.BA.BFn_h.C3.B3a). Không phải tất cả Angler fish đều phát sáng, những loài sống ở vùng nước cạn mấu thịt đơn giản sẽ chỉ phình to hay xoắn lúc lắc như con giun, còn con cá thì dẹp lép, giấu mình dưới cát hoặc có màu như san hô để ngụy trang (như thế này http://sciencecastle.com/sc/app/webroot/img/quizzes/anglerfish.jpg). Từ đây, chúng ta có thể thấy, nếu một quần thể cá cần câu chuyển dần sang sống ở nước sâu, “cần câu” của chúng sẽ mất dần hiệu quả, nếu có đột biến tạo ra các hõm hoặc rãnh trên đó có thể bắt được các vi sinh vật phát sáng, thì đó sẽ là một đột biến được chọn lọc tự nhiên ưu ái.
  Xem: nghiên cứu hoành tráng về bộ gen đại diện của Lophiiformes, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20178642

  Thích

 11. Nguyên văn câu này đây:
  ” Sự thật là luôn luôn tồn tại CÙNG MỘT LÚC hai dạng trái và phải của phân tử bất đối xứng. Không thể nào một phân tử tham gia sự sống chỉ tồn tại một dạng tay trái duy nhất hoặc dạng tay phải duy nhất.”

  Cái tài liệu này nói là trang 49 mà tôi vào chẳng thấy chỗ nào cả
  https://drive.google.com/file/d/0BwIsxgygRLAebWdqN3lwcDJrcnM/view?usp=sharing

  Dù phân tử bất đối xứng không phải tất cả đều thuận tay trái, cũng không phải tất cả đều thuận tay phải thì kết luận vẫn là chỉ thuận 1 bên tay. Nhưng Evolit lại nói là thuận cả 2 tay. Thế còn phân tử đối xứng thì thuận tay trái hay tay phải, hay là không thuận tay nào? Tôi chỉ cần Evolit cho tôi xem tài liệu nói rằng phân tử bất đối xứng thuận cả 2 tay

  Thích

 12. Bạn không thấy chỗ nào cả hẳn là do bạn ngộ nhận giữa trang của file (từ trang đầu đến trang cuối) và trang của sách (tính từ phẩn nội dung, không tính mục lục và phụ lục), nó rành rành ở đây, trang 49 của sách, 72 của file
  https://drive.google.com/open?id=0B3IJEn38TqX-LTVkckU1YndWR2c

  Còn vụ bất đối xứng bạn phải đọc kỹ lại bài này, đừng lướt ẩu như trên. Như hình này (https://drive.google.com/open?id=0B3IJEn38TqX-TDhtU2Exam03Unc) cho thấy, không có chỗ nào mà “EvoLit lại nói là thuận cả 2 tay cả” (tìm kiếm =0), là dạng tay trái và phải của một phân tử cùng tồn tại với tỉ lệ khác nhau (Thiết nghĩ bạn hiểu sự khác nhau giữa hai phát biểu trên?). Dẫn chứng cho điều đó thì đầy trong cuốn sách kia, bạn nên đọc lại.

  Thích

 13. “Cùng một phân tử” ở đây nghĩa là một chất (nhớ lại: “Phân tử là hạt đại diện cho chất), VD trong một muỗng cafe muối cùng có một số khổng lồ các phân tử NaCl đơn lẻ, nhưng khi viết phương trình thì chúng ta ghi NaCl, như thể đó là một phân từ. Cách viết như vậy hơi xoắn, nhưng ta có thể dễ dàng hiểu được ý đó của TN nếu đọc câu này:
  “Như vậy, như Pasteur đã nói rằng phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng. Vì vậy, phân tử đó luôn luôn tồn tại cùng một lúc ở hai dạng tay phải và tay trái. Tuy nhiên, không ai biết chắc rằng cùng một phân tử thì có bao nhiêu tay trái và bao nhiêu tay phải vì điều này còn phải phụ thuộc vào điều kiện tồn tại của phân tử đó. “
  Có thể viết lại cho dễ hiểu: “Như vậy, như Pasteur đã nói rằng phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng. Vì vậy, chất đó luôn luôn tồn tại cùng một lúc ở hai dạng tay phải và tay trái. Tuy nhiên, không ai biết chắc rằng cùng một chất thì có bao nhiêu phân tử tay trái và bao nhiêu tay phải vì điều này còn phải phụ thuộc vào điều kiện tồn tại của chất đó. “

  Đã thích bởi 1 người

 14. “Như vậy, như Pasteur đã nói rằng phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng. Vì vậy, chất đó luôn luôn tồn tại cùng một lúc ở hai dạng tay phải và tay trái. Tuy nhiên, không ai biết chắc rằng cùng một chất thì có bao nhiêu phân tử tay trái và bao nhiêu tay phải vì điều này còn phải phụ thuộc vào điều kiện tồn tại của chất đó.”
  Tui nghĩ tui và TN đã nói rõ hết sức có thể rồi, nếu bạn vẫn không hiểu thì chúng t bó tay. Tui thấy bạn đã dành thời gian xem xét những gì chúng t viết thay vì spam; nếu có hứng thú, bạn hãy đọc thêm về hóa hữu cơ điều này sẽ có ích cho bạn khi lên ĐH. Chúc bạn thành công và sống có ích, thân!

  Thích

 15. “Như vậy, như Pasteur đã nói rằng phân tử tham gia sự sống là bất đối xứng. Vì vậy, chất đó luôn luôn tồn tại cùng một lúc ở hai dạng tay phải và tay trái. Tuy nhiên, không ai biết chắc rằng cùng một chất thì có bao nhiêu phân tử tay trái và bao nhiêu tay phải vì điều này còn phải phụ thuộc vào điều kiện tồn tại của chất đó.”
  Tui nghĩ tui và TN đã nói rõ hết sức có thể rồi, nếu bạn vẫn không hiểu thì chúng t bó tay. Tui thấy bạn đã dành thời gian xem xét những gì chúng t viết thay vì spam; nếu có hứng thú, bạn hãy đọc thêm về hóa hữu cơ điều này sẽ có ích cho bạn khi lên ĐH. Chúc bạn thành công và sống có ích, thân!

  Thích

 16. GOM MỚ TRẢ LỜI BÌNH LUẬN BÊN NHÀ CŨ QUA NỮA ^^

  Độc giả Son Norman viết:
  “Holy Shit! Có mỗi 1 cái tài liệu ( nói là trang 49) mà Evolit/TN tự biên tự diễn thành 1 định luật phản Pasteur. Tại sao lại là ” luôn tồn tại cùng một lúc” nhỉ? Thế đường thuận tay phải thì sao, chẳng lẽ đường cũng có tay trái nhưng ít hơn? Hơn nữa, Evolit đã xem mấy tài liệu tôi trích dẫn ở trên chưa?

  Thí nghiệm Miller đã cho thấy là 1 thất bại thảm hại rồi. Đợi khi nào mấy nhà khoa học tạo ra được sự sống nhân tạo từ các phản ứng hóa học thì tôi mới tâm phục khẩu phục

  Mà nếu phân tử bất đối xứng luôn có cả trái lẫn phải thì phân tử đối xứng chỉ có trái hoặc phải hay là không thuận tay nào? Please explain. Chẳng phải bất đối xứng chỉ có trái hoặc phải, còn đối xứng thì có cả 2, như thế mới hợp lý chứ. Sao Evolit suy diễn giỏi zậy trời”

  EvoLit trả lời:
  Chúng t ko phải “nói là trang 49”, chúng t CHỤP HÌNH trang 49 cho bạn xem, nếu bạn thực sự đến đây để học, nhiêu đó đã đủ để bạn im lặng như một người có học về vụ trang 49. Uh oh, chưa bao giờ chúng t gọi vụ “luôn tồn tại cùng một lúc hai dạng tay của một phân tử” là định luật, có ngon thì chụp ảnh màn hình ở đâu chúng t nói vậy, chế tên định luật khoa học trơ trẽn như ai kia chúng t không làm được đâu ;). Và phát biểu đó cũng không hề phản lại Pasteur, nên nhớ, Pasteur CHƯA BAO GIỜ NÓI SỰ SỐNG CHỈ THUẬN TAY TRÁI. “chẳng lẽ đường cũng có tay trái nhưng ít hơn?”, ờ, đó chính xác là điều cuốn sách khẳng định đấy, “có mỗi 1 cái tài liệu” (uy tín, đủ dẫn chứng, ngập ví dụ) Son cũng chưa đọc :(; nếu Son mà cũng lẽo đẽo đòi dẫn chứng nghiêm ngặt thế này với ông Hưng, có lẽ Son đã nhận ra nhiều điều hơn. Còn với thói quen không tự đọc link trước khi post của Son, tui cá là tui đã đọc những trích dẫn đó nhiều hơn bạn.

  Nếu bạn thực sự đến đây để học, thì bạn sẽ nhớ TN đã nói rõ thí nghiệm Miller cho một kết quả vĩ đại là các thành phần tạo nên sự sống có thể được hình thành không cần sự sống, chứ không ai nói nó tạo được sự sống đâu mà thất bại. Còn dĩ nhiên thí nghiệm từ 1953 thì không chính xác rồi; như mô hình nguyên tử Bohr thật sự cũng không chính xác (nhờ những thí nghiệm mới chúng ta biết electron thật ra ở trong các orbital chứ không phải đi theo quỹ đạo gọn gàng như hành tinh), nhưng chúng ta vẫn học nó trong sách giáo khoa vì nó là bước chập chững đầu tiên con người hiểu về điều chưa biết. Khoa học là vậy, biết đi rồi mới biết chạy. Sao bạn không xem những thí nghiệm mới hơn như của Szotak mà t đã đăng, để coi, 1 tỷ lần? Khi khoa học tạo ra đc sự sống nhân tạo, NCTH sẽ nói A) Đó không phải sự sống, vì với tụi tui sự sống nhân tạo phải là một con vi khuẩn hiện đại có 2000 protein biến ra giữa thinh không (theo tính toán của Fred Hoyle) B)Đấy, đấy! Thấy chưa? Sự sống là phải do một nhà thiết kế với công nghệ tối tân tạo nên, đâu có hình thành tự nhiên! Sẽ không thể nào vừa lòng những người đã có sẵn một kết luận không thể lay chuyển (“tui tự thấy mình quá cao quý nên tiến hóa bắt buộc phải sai”), và tìm mọi cách để dẫn tới nó, dù có phải uốn dẻo đi qua một con đường chẳng liên quan (hình thành sự sống).

  “Chẳng phải bất đối xứng chỉ có trái hoặc phải, còn đối xứng thì có cả 2, như thế mới hợp lý chứ. Sao Evolit suy diễn giỏi zậy trời”
  Hôm trước t nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện là bạn về học thêm về hóa hữu cơ, nếu bạn hiểu cái tế nhị của t, bạn đã đi tìm hiểu các tài liệu học thuật về bất đối xứng, này chẳng hạn http://goo.gl/P38i0X (để THỰC SỰ hiểu về tính chất này trước khi nhai nuốt lời mấy trang bảo rằng nó mâu thuẫn TTH 😉 ). Để thấy, phân tử đối xứng có mặt phẳng đối xứng tưởng tượng chia phân tử thành hai phần y hệt nhau THÌ LÀM SAO CÓ TAY THUẬN MÀ HỢP VỚI CHẢ LÝ??? *Hít thở* Nhắc lại với bạn, người suy diễn giỏi là người từ “sản phẩm của sự sống thì bất đối xứng” thành “sự sống chỉ thuận tay trái” ^^.”

  Thích

 17. TIẾP PHẦN TRÊN
  Độc giả Son Norman viết:
  “Rõ ràng amino acid left handed, còn sugar right handed còn gì nữa. Chắc Evolit/TN đi xe cào cào châu chấu, phóng nhanh, vượt ẩu, bốc đầu, lao đầu vào cột điện thế là bị mất trí rồi”

  EvoLit trả lời:
  Khi t đọc câu này t chỉ biết nói: thì ngay từ đầu (Phản biện phần 3) chúng t đã nói rằng tuyệt đại đa số aa là L, tuyệt đại đa số đường là D; nhưng phải biết rằng tính bất đối xứng này sẽ thay đổi theo điều kiện môi trường (cách viết của ông Hưng làm người ta hiểu lầm thành đã L là L, đã D là D). Vì chúng t không quen chém gió nên nói gì cũng cố gắng thật cẩn thận. Cuối cùng, người mất trí là người giả bộ quên mất từ đầu ai nói “sự sống sử dụng 100% thuận tay trái” ;), nhé. Nên nhớ, với một khẳng định tuyệt đối như thế này, chỉ MỘT ngoại lệ là phải thừa nhận là gãy.

  Vậy nhé Son. T viết nhiều lắm rồi, thời gian này đáng ra có thể dùng viết thêm bài mới; nên nếu bạn vẫn cứ nhây, t buộc phải nghĩ rằng bạn đang lợi dụng chính sách comment mở và tinh thần hữu nghị học thuật mà cầm chân chúng t, làm chậm tiến độ. T đã cố giúp bạn hết sức có thể rồi, nếu bạn vẫn muốn học nhưng thấy chúng t không giải thích thỏa đáng được (nhiều giảng viên còn thành tiến sĩ gây mê khi đến phần này mà :3), thì bạn có thể tự đọc sách và xem các video như của Khan Academy chẳng hạn. Còn nếu bạn thực sự chỉ muốn chống tiến hóa, thì mời người mất trí cứ trở về web của người suy diễn giỏi gật gù với nhau 🙂

  Thích

 18. Cho tôi hỏi một chút.
  Nucleotide hình thành trong tự nhiên bằng cách nào vậy?
  Trong clip bạn Evolit đăng có một đoạn:

  Khi nhiệt độ hạ xuống, quá trình tự polime lại diễn ra. Thế làm sao mà các đơn phân là Nucleotide có thể liên kết đúng với nhau theo kiểu A – T và G – X được vậy?
  Mình tra trên wiki thấy có những giả thuyết khoa học đặt ra, nhưng không hiểu vấn đề 3,4,5 này, mong các bạn giải thích giùm.
  3.Quá trình trùng hợp của nucleotide trở thành những mạch ARN ngẫu nhiên dẫn đến sự nhân đôi các ribozyme (giả thiết “Thế giới ARN” của Carl Woesoe).
  4.Những thúc đẩy tự nhiên về tính xúc tác tốt và tính đa dạng đã tạo nên các ribozyme có khả năng chuyển hóa peptide thành các hạt protein nhỏ. Từ đó, các oligopeptide cùng với ARN tạo thành những chất xúc tác tốt hơn hình thành. Do đó sinh ra các hạt ribosome, làm cho sự hình thành các protein được dễ dàng hơn.
  5.Protein đã vượt qua ribozhyme về khả năng xúc tác, và trở thành một lớp màng sinh học cơ bản nhất. Acid nucleic chỉ còn tìm thấy trong các gen tế bào.

  Thích

  1. Đây là 4 đơn phân

   Như có thể thấy

   Chúng liên kết với nhau theo A-T, G-C không phải vì chúng “biết” là phải như vậy, mà là vì cấu trúc hóa học của chúng bắt chúng kết đôi với nhau.

   Mình thấy 3,4,5 không phải vấn đề, cũng không phải câu hỏi nên cũng không biết giải thích sao.
   3. Stated Clearly có một video rất rõ ràng (hehe) về TG ARN, https://www.youtube.com/watch?v=K1xnYFCZ9Yg
   4. Đoạn này viết hơi khó hiểu. Bạn còn nhớ, mỗi ribosome 2 tiểu đơn vị, mỗi tiểu đơn vị gồm một hoặc nhiều phân tử ARN ribosome (rRNA) và nhiều phân tử protein. Tớ nghĩ ý câu này nói là: khi những phân tử ARN có tính xúc tác xuất hiện (như trong video trên trình bày), thì sẽ có áp lực chọn lọc ra những ARN có tính xúc tác mạnh hơn những thằng khác, và trong đó sẽ có những ARN có khả năng cắt các polypeptide. Hoạt động của những thằng này sẽ tạo ra những protein nhỏ mà khi chúng liên kết hóa học với ARN đã tạo nên một chất xúc tác ưu việt hơn hẳn ARN một mình, đó là tiền thân của ribosome. Nhờ đám ribosome này mà tế bào có thể tự sản xuất protein dễ dàng hơn.
   5. Câu này cũng tối nghĩa nốt, tại ribosome cũng chứa ARN (cũng là acid nucleic!) mà, sao mà acid nucleic chỉ còn trong gen đc! Viết đúng phải là: đám protein mới đẻ này là những chất xúc tác mới quá xuất sắc, ARN cô đơn không thể cạnh tranh nổi nên tế bào không còn dùng ARN cô đơn làm chất xúc tác nữa mà chuyển hẳn qua xài protein (nói nghe có vẻ nó quyết định chớ tế bào thô sơ méo biết gì đâu, đơn giản là thằng nào xài cơ chế xúc tác ARN thì bị đào thải, vậy thôi).

   Đã thích bởi 1 người

   1. @Khaitri: lạ thật, Darwin không hề có giả thuyết/học thuyết chính thức nào về hình thành sự sống, tại sao cứ bắt buộc phải dùng ông ấy? Mà bạn đọc rõ ràng là đang hỏi về một đoạn không rõ nghĩa trên Wikipedia về hóa học, tại sao phải lôi Darwin vào? Vui lòng bạn tìm hiểu và suy nghĩ kỹ trước khi bình luận, đừng làm mất thời gian của web.

    Thích

 19. Ừm mình hiểu rồi. Bạn cho mình hỏi là bạn có phương trình nào để từ 4 chất cơ bản là CH4, NH3, H2O, CO2 để cho ra A, T, G, C dc không? Mình thắc mắc nhất về cái này. Nếu bạn có sách nào nói về RNA và DNA thì càng tốt nha ^^.

  Thích

  1. Đúng, Darwin không biết gì về ADN vì thời của ông chưa thể biết về ADN. Ngay cả Mendel cũng không biết gì về ADN, ông chỉ phát hiện ra những quy luật di truyền cơ bản nhất. Những gì chúng tôi nói về TTH đều có cơ sở lập luận và bằng chứng, xin bạn vui lòng chỉ ra chỗ nào khiến bạn nghĩ chúng tôi tin Darwin mù quáng?

   Thích

   1. ông darwin thần thánh của bạn ko nghĩ ra nhiều thứ như bạn nghĩ ra đâu, nên đừng nhét thêm chứ vào mồm ông ấy, tội nghiệp ổng, nội việc ko biết 1 tí gì về ADN cũng chỉ rõ ông ta chỉ là thầy bói xem voi, hên xui, chả có 1 tí cơ sở nào cả

    Thích

   2. Bạn có thể tìm hết các bài viết của evolit và chỉ ra ở đâu chúng tôi nhét chữ vào mồm của Darwin. Còn không, vui lòng đừng khẳng định vô căn cứ. Chúng ta đều là người lịch sự, thiết nghĩ tranh luận bằng bằng chứng và lý lẽ chứ đừng dùng phát biểu khiêu khích vô nghĩa nữa.
    Cấu trúc ADN được công bố vào lúc nào không? 1953. Thế thì làm sao một ông chết vào năm 1882 biết được “1 tí gì về ADN”?
    Darwin có phải thầy bói xem voi không, chỉ xin hỏi bạn một câu: bạn đã đọc Nguồn Gốc Các Loài chưa?

    Thích

   3. bạn ko hiểu hay cứ cứng lòng? ví dụ một ng chả biết 1 tí gì về động cơ đốt trong lại đi viết sách chế tạo xe hơi (thử xem có chế tạo dc ko??
    chỉ nhờ quan sát mà biết mọi sự thì khoa học thực nghiệm chắc dẹp hết
    mà người ta chỉ rõ ông ta sai, thiếu sót, khoa học mà sai với thiếu sót thì coi như dẹp thuyết tiến hóa của ông ta là đúng, hà cớ gì các bạn loi nhoi đòi bổ sung cái thiếu sót ấy vậy.
    cái thời đại của ông ta qua rồi, thuyết của ông ta sai rồi, thì hãy tìm cái mới đi, đừng theo đuổi cái sai rồi lại đi mở web mụ mị ng khác sai theo mình, đó là khoa học tội ác,

    Đã thích bởi 1 người

   4. Thật tiếc khi bạn lại dùng những khiêu khích vô bổ như “cứng lòng” hay “mụ mị”, “loi nhoi”, mà không trả lời câu hỏi của tôi: Bạn đã đọc Nguồn gốc chưa?

    Bạn có lẽ chưa hiểu rõ quy trình KH. KH sai và thiếu sót thì không phải vứt đi LIỀN, mà phải bổ sung, chỉnh lý khi có kiến thức mới. Yên tâm là KH đã dẹp rất nhiều thứ như mô hình Địa tâm, vì nó không còn hợp với dữ kiện nữa. Thuyết Darwin vẫn còn trong giới KH, luật pháp, GD, là do nó còn giá trị.

    “Người ta” là người nào chỉ ông ta sai? Sai chỗ nào? EvoLit đã viết khá nhiều bài về những điểm sai ấy, bạn đã đọc chưa?

    Bây giờ tôi đưa một giải pháp: thay vì vung tay múa chân chỉ trỏ chúng tôi tội ác, bạn hãy đưa một điểm cụ thể mà bạn thấy Darwin sai hay chúng tôi nói sai, chúng ta sẽ tranh luận BẰNG DỮ KIỆN cho rốt ráo cho đến khi nào rõ ràng, ai sai thì nhận rồi đi qua điểm khác cho đến khi xong thì thôi, được không? Còn nếu bạn không muốn hay không thể bảo vệ quan điểm của mình (thông qua việc trả lời bình luận này bằng những từ cáo buộc, chửi bới khác mà rốt cuộc cũng không trả lời câu hỏi trên) thì chúng tôi xin lỗi không tiếp bạn được nữa. Thân ái!

    Thích

   5. nguồn gốc hành tinh khỉ hả bạn? bạn nghĩ sao liệt tổ liệt tông nhà bạn, ở trên thiên đàng có vui hay buồn khi bạn nghĩ họ là khỉ? trong khi họ là con người đàng hoàng, bạn đi xa quá rồi đó, ông dắc win gì đó với bạn là thần tượng đối với tôi ông ta chả là cái đinh j cả

    Thích

   6. đừng tin tụi cộng sản dạy bạn, mồm chúng suốt ngày vô thần, nhưng bụng thì a i no mô tô, ý quên, a di đà phật, chúng ra rả vô thần chủ yếu là làm điều ác không sợ quả báo, hãy làm 1 con người không liên quan đến khỉ, chứ đừng để con khỉ nó ám vào người, vậy nhé

    Thích

   7. thay vì ngồi quan sát và đoán mò như darwin, anh khuyên em nên dành cả tuổi trẻ để thành lập 1 nhóm khảo cổ, tìm ra những mắt xích thiếu, nếu tìm được, em nói gì làm gì anh cũng chịu, đừng đầu độc tụi trẻ bằng ba thứ website nhảm nữa

    Thích

   8. Bài về cá voi, chim và vượn người tôi đã đề cập đến rất nhiều hóa thạch đã được tìm thấy. Nếu rốt cuộc bạn vẫn cứ chửi chó mắng mèo, không chỉ ra được một luận điểm CỤ THỂ nào trên website là sai cả nhưng cứ dùng những từ như “đầu độc” hay “nhảm” thì quả thật là không thể đối thoại thêm được nữa. Chào bạn.

    Thích

   9. Thế… bạn vẫn chưa hề đọc mấy bài đó đúng không? Tôi xin lỗi đã cho rằng bạn đủ năng lượng tìm 2 cái link. Chúng đây ạ, chắc tôi không quá tham vọng khi trộm nghĩ rằng ai nghiêm túc tìm hiểu sự thật cũng sẽ ít nhất đọc hết 2 bài tôi viết trước khi úp sọt tôi?

    https://sinhtienhoa.com/2016/09/23/evothink-tu-duy-tien-hoa-1-ca-voi-va2-gia-tri-cua-nhung-luong-bang-chung-doc-lap/
    https://sinhtienhoa.com/2016/10/21/evothink-tu-duy-tien-hoa-2-long-vu-va-mat-xich-thieu-ao-dieu/

    Như bạn thấy tôi nói với Tommy, sẽ chỉ phí thời gian tranh luận với những người sa sả “Lập luận và bằng chứng” mà không đem đến lập luận hay bằng chứng nào, chỉ có chửi chó mắng mèo. Tôi xin phép không tiếp chuyện với bạn nữa đến khi bạn đọc xong chúng 🙂

    Thích

   10. Lập luận và bằng chứng ở đâu ạ, khoa học giờ phát triển vẫn còn có những thanh niên tin vào TTH, đừng mang từ “thuyết” ra giải thích cho chúng tôi nữa. Menđen đưa ra những định luật mà bạn kêu là di truyền cơ bản, ai cũng biết thì ông đưa ra những định luật làm gì, “ông tổ” của ngành di truyền đó bạn. Bạn có niềm tin mù quáng quá, t chắc rằng bạn cứ sống mãi trong đam mê của mình thôi, ko ai có thể lay chuyển được bạn :D, dù thần thánh có hiện ra

    Đã thích bởi 1 người

 20. Chào evo.
  Thật sự tranh luận với những NCTH rất mệt mỏi và tôi thường kết thúc bằng không đâu vào đâu (thường thường là cãi và chửi nhau). Thôi ko bàn vụ đó nữa ,t chỉ đề nghị bạn giải thích rõ hơn về vụ bất đối xứng thôi. Đâu tiền tôi nghĩ mình hiểu chắc người khác cũng hiểu nhưng vẫn có người đến bây giờ vẫn ko hiểu thế nào là đối xứng và bất đối xứng. Lạm một tí toán học cũng đc mà 😉

  Thích

  1. Chào Ba. Một tuyệt kỹ mà bạn đọc yêu quý Lê Thị Ngoan chỉ cho tôi là mình phải bắt lấy cái tay “ăn trộm”, tranh luận một chủ đề duy nhất cho đến đầu đến đũa, tuyệt đối không để NCTH dắt đi từ đầu này sang lối khác nhé 🙂

   Thích

  2. Cháo Trần Ba, bộ bạn không nghĩ những người chống thuyết tiến hóa như tụi tui không cảm thấy mệt khi cãi nhau với những người tin thuyết hóa ư?

   Gỉa tạo bằng chứng đó ko phải sản phẩm của quý vị ư

   Thích

 21. Tuy Darwin không nói đến nguồn gốc sự sống, nhưng đấy là do thiếu sót của ông ấy. Một khi bạn đã tin vào thuyết tiến hoá thì ắt cái logic sẽ phải hỏi sự sống từ đâu ra ? Chưa kể đến các câu hỏi vật chất từ đâu ra ? vũ trụ từ đâu ra ? v.v….tất nhiên đến đây không còn là lĩnh vực của sinh học nữa. Ta hãy tạm dừng ở lĩnh vực sinh học. Bởi nếu trả lời được câu hỏi sự sống từ đâu ra sẽ góp phần làm sáng tỏ thuyết tiến hoá hay thuyết sáng tạo mà mỗi phe tuy không nói ra nhưng đều ngầm nhắm đến. Nếu sự sống có thể hình thành một cách ngẫu nhiên thì nó sẽ củng cố thuyết tiến hoá. Nhược bằng nếu sự sống được hình thành một cách không ngẫu nhiên thì rất có thể các loài cũng hình thành như vậy và khi đó thuyết tiến hoá sẽ chỉ còn thu nhỏ lại là thuyết biến dị mà bất cứ nhà nông nào cũng có thể biết. Nghĩa là không có chuyện biến từ loài nọ thành loài kia mà chỉ có chuyện có biến dị trong mỗi loài theo chiều dài thời gian mà thôi.

  Đã thích bởi 1 người

  1. Chào Trí.
   Tôi không hiểu tại sao cứ phải cương quyết đặt tìm ra nguồn gốc sự sống lên vai Darwin. Dĩ nhiên nguồn gốc sự sống là câu hỏi ai cũng muốn biết, nhưng cho đến khi bạn hiểu được rằng mỗi học thuyết KH chỉ đc tạo ra để trả lời 1 câu hỏi cụ thể và vô phương lý giải mọi thứ, thì chúng ta không thể bàn chuyện một cách xác đáng được.

   Thuyết TH là “di truyền có biến dị”, tức là tuyệt đối nó không thể bắt đầu nếu không có sinh sản. Tức là mãi đến khi (các) tế bào đầu tiên có được một cơ chế để nhân lên thêm chính chúng, không hề có sự tham gia của tiến hóa. Vậy sự sống có hình thành vô cơ (tôi lưu ý bạn dùng vô cơ hay “tự động” sẽ đúng hơn ngẫu nhiên) hay không không hề ảnh hưởng đến TTH.
   Nói đúng ra, TH sẽ bị định hướng bởi các di sản do quá trình hình thành sự sống, ví dụ như các chu trình sinh hóa mà mọi sự sống dùng chung – nhưng tác động của các di sản đó lên TTH không hề có gì khác dù là được tạo ra hay hình thành tự động – kết luận vẫn là mọi sinh vật cùng thừa hưởng một cơ chế, TTH ko mạnh lên cũng không yếu đi.

   “Nhược bằng nếu sự sống được hình thành một cách không ngẫu nhiên thì rất có thể các loài cũng hình thành như vậy và khi đó thuyết tiến hoá sẽ chỉ còn thu nhỏ lại là thuyết biến dị mà bất cứ nhà nông nào cũng có thể biết.” Cái “rất có thể” của bạn không phải cách KH làm việc. Cùng lắm, nó sẽ tạo thêm cảm hứng, định hướng tìm kiếm của các nhà KH, chứ bằng chứng vẫn là thứ duy nhất quyết định cái gì có thể hay không thể. Và khi tìm kiếm, người ta sẽ cũng vẫn chỉ tìm kiếm trong một phạm vi hẹp thôi – việc gom lại trả lời một lần ” vật chất từ đâu ra ? vũ trụ từ đâu ra ? v.v…” chắc phải nhờ đến các nhà triết học.
   Thân ái

   Thích

   1. sai nhé, vì cộng sản đưa cả thuyết này vào dạy, coi như đây là thuyết chính, tui cũng tin sái cổ cả 20 năm, may mà có internet, khai sáng, và khảo cổ học khai sáng, không tin vào lý thuyết giấy, lý thuyết tạo bằng chứng giả,

    Thích

 22. Tôi có thể không tin vào thuyết tiến hóa(do có thể còn nhiều sai lầm hoặc nhiều thiếu xót) nhưng vẫn đỡ hơn là tin vào chúa như ông Hưng. Đó mới là điều nhảm nhí nhất khi không tranh luận được thì lấy chúa đem vào. Tôi thấy trang web này chẳng nhảm chút nào và rất thiết thực công bằng khi tranh luận và dẫn chứng. Tôi thấy chỉ có Web ông Hưng là nhảm và đầu độc mọi người theo chúa. Chính ông Hưng mới là người cần dừng lại việc đầu độc cho con cháu bằng học thuyết về Chúa là người sáng tạo.
  PS:
  @ Evolit: Tôi thì cũng không tin lắm về thuyết tiến hóa nhưng cũng không tin người sáng tạo(tức Chúa) của ông Hưng.

  Thích

  1. thiếu sót không phải thiếu xót cụ nhé, cụ không tin chúa ok nhưng có hơn 4 tỉ người tin, vậy là đủ, niềm tin đó dẫn dắt nhân loại đến ngày hôm nay, cụ tin mác lê nin chăng ?

   Thích

  2. ai cũng biết mình đang hít thở bằng không khí nhưng không ai thấy nó.Ta không thấy Chúa nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa không tồn tại. Đừng bao giờ mất công hỏi Chúa từ đâu ra? Bộ não của bạn chính là một siêu máy tính và được kết nối với một linh hồn. Đó là Thượng Đế.
   Nếu không có linh hồn thổi vào vật chất, sẽ không thể có sự sống. Sự sống có hai loại: có ý thức và không có ý thức. khi bạn chết đi, cơ thể bạn cũng chỉ là một loại vật chất, sẽ tan rã. nhưng không có điều gì làm tan ra được linh hồn. Vì nó không phải là vật chất.Giống như suy nghĩ của bạn, nó ko phải vật chất.
   Einstein có từng nói ” Phật giáo là tôn giáo gần với khoa học nhất”. Nhưng khoa học là gì? Khoa học nghiên cứu sự vật hiện tượng dựa trên các phương pháp thực nghiệm, kiểm tra , đối chiếu thực tế những gì có thể nhìn thấy, cân đong đo đếm. Còn những thứ như linh hồn, Đấng Sáng tạo , họ không nhìn thấy, họ không tìm ra phương thức nào để kiểm chứng được nên họ phủ nhận. Tôi luôn tin rằng phải có thứ gì đó nằm ngoài vũ trụ mới tạo ra được vũ trụ. Giống như thứ nằm ngoài máy vi tính mới tạo ra được nó. Nhưng mỗi ngày nhìn vào cơ thể kỳ diêu của chúng ta và nhìn ra thiên nhiên tuyệt vời ngoài kia để thấy được bản thiết kế vĩ đại của Chúa.
   Về thuyết tiến hóa, nếu ai đó thực sự tin chúng ta ngồi đây ngày hôm nay là sự kết hợp ngẫu nhiên của các hợp chất vô sinh tiến hóa thành những sinh vật đơn bào, rồi tiến hóa thành loài cá, rồi lưỡng cư, rồi bò sát, rồi thành linh trưởng , rồi thành người, thì mong họ hãy nghiên cứu nhiều hơn để thấy rằng người ta đã nhân danh khoa học để nhồi nhét vào đầu chúng ta, khiến chúng ta tin vào sự tiến hóa. Giống như nhà trường dạy chúng ta
   phải yêu Đảng yêu Bác.Nhưng khi chúng ta có đủ trí tuệ và nhận thức, ta sẽ thấy rằng tại sao phải yêu họ.
   Trên đời này chỉ có sự thoái hóa mà thôi. Sự tiến hóa theo một nghĩa nào đấy , nếu có, thì chỉ có thể giúp sinh vật cao lớn hơn, đẹp đẽ hơn, nhưng không bao giờ có thể biến một loài này thành một loài khác.Hãy tự hỏi mình tại sao bầu trời lại xanh, lại được tô điểm bằng những áng mây trắng, những cánh đồng , những dòng sông, những con chim bay lượn,những vườn hoa, những cánh rừng, những rặng núi, muông thú đa dạng, tất cả thiên nhiên tuyệt tác đó không bao giờ là tổng hợp của hàng loạt sự ngẫu nhiên. không loài nào giống loài nào. 1% khác biệt trong ADN giữa người và tinh tinh đã khiến loài người khác bọn chúng như thế nào rồi. Thì giữa các loài khác hoàn toàn không có mối liên hệ gì cả. Sự khác biệt quá lớn. Chỉ có thể là mọi sinh vật chúng đã xuất hiện đồng thời và hoàn chỉnh ngay từ đầu, trong một bản thiết kế vĩ đại. Người ta ca ngợi Stephen Hawking, nhưng Stephen Hawking phủ nhận bàn tay kiến tạo của Thượng Đế. Ông ta tuổi gì mà được xem là vĩ đại. Sự vĩ đại đó chỉ dành cho Thượng Đế.
   Dân tộc nào càng tin vào Chúa , dân tộc ấy càng thịnh vượng và văn minh. Đó là nước Mỹ với 100% Tổng Thống Mỹ đặt tay lên cuốn Kinh Thánh để tuyên thệ nhậm chức, bạn cầm bất kỳ tờ Đôla Mỹ nào lên, cũng đều có dòng chữ “in God we trust- Chúng tôi tin vào Chúa”
   Mong bạn sẽ có Đức tin của mình, và bạn không cần phải tin vào Chúa. Vì việc bạn có tin hay không cũng không làm ngài bận lòng đâu. nghiên cứu nhiều hơn đi nhé.

   Đã thích bởi 2 người

 23. một lũ ngu dốt không có duyên với trí tuệ đã lập ra trang này. không biết bao giờ chúng mày mới tỉnh ngộ.ngu thì ngu một mình đi, đừng bắt những người khác ngu cùng. nói lịch sự và văn hóa không đủ sức để tác động vào óc trâu bò của chúng mày. nên buộc phải dùng ngôn từ mạnh mẽ, đó là cách tích đức cho con cháu. chỉ có loại bại não mới tin vào thuyết tiến hóa, một người có trí tuệ bình thường cũng có thể hiểu được loài này sẽ không bao giờ thành loài khác được. Sao chúng mày còn dư hơi bảo vệ cái thuyết ngu xuẩn nhường ấy.

  Thích

 24. Tôi rất thích những bình luận kiểu này, nó cho thấy sự bất lực hoàn toàn của các bạn trong việc nói chuyện với chúng tôi bằng chứng và lý lẽ. Ai đi qua cũng thấy rõ những ‘chân lý’ các bạn tin đã khiến các bạn sáng suốt và văn minh hơn chúng tôi nhường nào. Những bạn đưa link hay tranh luận, ít ra họ còn có đủ sự tự tin về luận điểm của mình – họ còn có thể phản kháng. Còn chỉ biết “mạnh mẽ” bằng từ ngữ chợ búa thì tôi xin để phản hồi này ở đây như một biên nhận, còn từ đây về sau dùng sự im lặng của mình ‘như lời hùng biện rõ ràng nhất của sự khinh bỉ’. Thân ái.

  Thích

  1. Tôi ủng hộ Evolit!!! Những gì bạn làm rất đáng trân trọng.
   Thế giới vẫn còn người tin trái đất phẳng (dù nó được chứng minh dễ hơn TTH), vẫn còn người chống vắc-xin. Thì việc vẫn còn người tin tiến hóa không xảy ra là hết sức bình thường.

   Thích

 25. T chưa thỏa đáng với cách diễn giải của bạn. Tại sao viện Pasteur (pasteur.fr) họ lại dùng chữ law nếu đó không phải định luật? Tuy họ là tổ chức ứng dụng tiến hóa vậy không lẽ là ho sơ suất để lộ? Cứ cho là không phải vậy, nhưng còn việc sự sống tự nhiên sử dụng một trong 2 bên tay của phân tử và trong thí nghiệm thì cho ra cả hỗn hợp 50/50, sao họ không kể? Hay họ giấu nhẹm sự thật? Bạn có thắc mắc con số 50/50 đâu ra đúng không. Nếu bạn có đọc qua những trang khác trong chính cuốn sách mà bạn dẫn thì sẽ thấy:
  1/ Trang 2 và 3:
  a/ https://i0.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_223927.jpg?ssl=1

  b/ https://i2.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_224015.jpg?ssl=1

  2/ Trang 4:
  https://i0.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_225451.jpg?ssl=1

  3/ Trang 5:
  a/ https://i2.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_224601.jpg?ssl=1

  b/ https://i0.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_2250191.jpg?ssl=1

  4/ Trang 79:
  https://i0.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_230157.jpg?ssl=1

  Trang 82:
  https://i1.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180125_110230.jpg?ssl=1

  Trang 83:
  https://i1.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_230620.jpg?ssl=1

  Trang 84:
  https://i2.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180124_230700.jpg?ssl=1

  Trang 94:
  https://i1.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180125_110828.jpg?ssl=1

  Trang 68:
  https://i2.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/thumbnail_img_20180125_110049.jpg?ssl=1

  5/ Trang 47 và 48:
  a/ https://i1.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180125_112445.jpg?ssl=1

  b/ https://i2.wp.com/theguy895.files.wordpress.com/2018/01/img_20180125_112606.jpg?ssl=1

  Và bạn bảo thí nghiệm Miller tạo ra được phân tử bất đối xứng lại càng sai. Ai cũng biết thí nghiệm cũng chỉ cho ra 50/50 cả phân tử trái và phải chứ không thỏa mãn yêu cầu là chỉ có phân tử tay trái hoặc ngược lại như trong tự nhiên, thì đây đâu gọi là bất đối xứng mà là đối xứng rồi. Miller không phù hợp chút nào với Pasteur. Link dẫn:
  http://www.iowastatedaily.com/opinion/letter-science-shows-flaws-in-miller-urey experiment/article_c9f34b8c-7bdb-5413-b22b-01419d1fc44a.html
  https://www.truthinscience.org.uk/content.cfm?id=3161
  Có ai bảo sự sống phải là 100% dạng trái đâu, tất nhiên ở hàng ngàn dạng sống có cả phân tử dạng phải nhưng nó vẫn là bất đối xứng tức là không chồng chéo cả trái và phải. T thấy bạn hiểu sai

  Thích

  1. Chào bạn. Tôi không phải tác giả bài viết, web cũng đã trả lời rất nhiều bình luận, nên xin trả lời nhanh:
   Thứ nhất, tôi cũng không biết vì sao riêng viện Pasteur lại dùng từ “law”, trong hầu hết các tài liệu khác, người ta đều nói đó là một khám phá (discovery) của Pasteur về thuộc tính (property) bất đối xứng (chirality)

   Vậy ít nhất về mặt thông lệ truyền thông (convention), khám phá này không được coi là “law” một cách rộng rãi. Nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề chính ở bài viết này.
   Thứ hai, và quan trọng hơn, cái Pasteur khám phá ra là “sản phẩm của sự sống thì có tính bất đối xứng“. CHẲNG AI PHỦ ĐỊNH VIỆC ĐÓ, bạn có thể đọc hết từ bài đến bình luận, đến cả sách đã dẫn. Cái chúng tôi phẫn nộ là ông Hưng 1. Tự tiện biến tấu nó thành “mọi phân tử của sự sống đều thuận tay trái”, bạn có thể thấy rõ ràng là nó khác hoàn toàn với khám phá Pasteur, như một bên bảo “Lớp thì sẽ có cả bạn nam và nữ” bị nói lại thành “Lớp chỉ có nữ”; 2. Gán nó cho Pasteur để tự tăng trọng lượng cho phát biểu của mình.

   “Miller tạo ra được phân tử bất đối xứng lại càng sai. Ai cũng biết thí nghiệm cũng chỉ cho ra 50/50 cả phân tử trái và phải chứ không thỏa mãn yêu cầu là chỉ có phân tử tay trái hoặc ngược lại như trong tự nhiên” Bạn hãy đọc thật kỹ lại câu của mình. “Trái” tức là bđx, “phải” cũng tức là bđx. Nếu Miller không tạo ra đc phân tử bất đối xứng, thì nó sẽ là 100% giống nhau, sao lại có trái/phải, đúng không? Miller chưa bao giờ khẳng định là tạo ra được sự sống rồi, chỉ là các phân tử mà sự sống có thể dùng. Sẽ chỉ có vấn đề nếu Miller chỉ tạo ra được amino axit dạng phải trong khi sự sống thì dùng dạng trái, còn đằng này có cả hai mà? Và một lần nữa, Miller không phải là kết thúc của các thí nghiệm về sự sống. Dù Miller thất bại (thật ra chẳng ai có suy nghĩ mà lại đi nói một thí nghiệm tiên phong là thất bại vì nó chưa trả lời được hết các câu hỏi cả, cũng như không thể nói anh em nhà Wright thất bại vì máy bay họ chưa bay cao bay xa), thì chỉ có nghĩa là chúng ta chưa tìm tìm được lời giải. Công việc vẫn đang tiếp tục, ngày nay ngta có rất nhiều hướng nghiên cứu khác thay vì tia lửa điện, ví dụ như miệng thủy nhiệt.
   “Có ai bảo sự sống phải là 100% dạng trái đâu”
   Có. Là người chúng tôi phản biện, ông Phạm Việt Hưng

   Nhiều lần

   Ngay từ đầu chúng tôi mới là người đã nói sự sống bất đối xứng, có những phân tử trái, có những phân tử phải, và điều đó hoàn toàn đúng với kết luận của Pasteur. Ông Hưng mới là người nói trật, và bạn mới là người hiểu sai.

   Thích

   1. T vẫn chưa hiểu chỗ bạn nói “Trái” tức là bđx, “phải” cũng tức là bđx. Nó bất đối xứng nếu nó không chồng chèo lên nhau mà là riêng biệt (trái hoặc phải). Nhưng ở thí nghiệm Miller thì lại cho ra cả trái/phải 50/50 thì là đối xứng chứ không phải bất đối xứng. Đây là cái mà ai cũng đã thừa nhận. Trong khi bạn bảo tạo ra trái phải 50/50 như thế mà vẫn là bất đối xứng?
    Bạn nói “Sẽ chỉ có vấn đề nếu Miller chỉ tạo ra được amino axit dạng phải trong khi sự sống thì dùng dạng trái” rồi lại nói ông Hưng sai khi phát biểu là sự sống thuận tay trái, tôi lại thấy mâu thuẫn. Nếu bảo trong cơ thể người hoặc động vật có cả phân tử dạng trái và dạng phải thì đúng. Nhưng các phân tử đó không chồng chéo nhau (50/50) vì sự sống không sử dụng phân tử đối xứng này, mà chỉ riêng biệt ra một trong hai nghĩa là bất đối xứng mặc dù phân tử dạng trái thì phổ quát hơn ở tự nhiên

    Chính Pasteur tuyên bố vũ trụ là bất đối xứng tức là ông đã phải rành rọt lắm mới dám tuyên bố thế. Nếu vũ trụ là bất đối xứng thì nghĩa rằng tính bất đối xứng là một quy luật hoặc có thể gọi là định luật phổ quát nên gọi là định luật sẽ không vấn đề gì. Cũng không ai bảo định luật là phải vĩnh cửu đúng tuyệt đối. Nhưng theo t thấy bạn đang hiểu nó phải đúng tuyệt đối như thế nào đó mới có thể coi là định luật. Bạn có thể xem định nghĩa về định luật
    https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_lu%E1%BA%ADt

    Thích

   2. Như tôi đã nói, chữ “luật” có đúng hay không cho phát hiện của Pasteur KHÔNG phải vấn đề. Vấn đề là ông Hưng đã phát biểu hoàn toàn sai, từ bất đối xứng thành hoàn toàn thuận trái(1). Ở comment này tôi đã rõ là bạn không hiểu gì về tính bất đối xứng. Bạn định nói với tôi theo ý bạn là nếu Miller ra đc dung dịch 75/25 hay tỷ lệ nào khác ngoài 50/50 trái/ phải thì mới gọi là bất đối xứng à? Tính đối xứng là nói về cách sắp xếp bên trong phân tử chứ không phải tỷ lệ trong dung dịch (2). Một phân tử nếu đối xứng, bạn sẽ không gọi nó là trái hay phải. Đã gọi là trái/phải, tức là bản thân nó từ hình dạng nó bất đối xứng rồi, chả liên quan gì tới số lượng của nó là bao nhiêu. Bạn cần đọc lại cơ bản về hóa hữu cơ. Nếu bạn chưa hiểu được 2 điều này tôi xin phép không trả lời nữa vì sẽ phí thời gian của tôi.

    Thích

 26. Vậy bạn có thể trả lời tại sao 2 bài báo khoa học sau lại đặt tiêu đề là “sự sống thuận tay trái” mặc dù chắc chắn họ biết có phân tử dạng phải trong sự sống. Không lẽ họ cũng sai như ông Hưng?
  https://www.iflscience.com/space/why-life-left-handed-answer-stars/
  https://futurism.com/left-handed-life

  Giống như việc cá đẻ trứng và bò sát đẻ trứng nhưng vẫn có một số ngoại lệ có thể đẻ con, mang thai (tìm tra google), tuy nhiên những trường hợp ít ỏi đó không nói lên được gì, nên đẻ trứng vẫn là một đặc trưng chung của cá và bò sát. Vậy người ta mới nói là cá và bò sát đẻ trứng. Tương tự, thuận tay trái cũng là một quy luật chung, phổ quát của sự sống, dù lẻ tẻ hai, ba trường hợp thuận tay phải cũng không có gì đáng nói và người ta vẫn phải tựu chung là sự sống thuận tay trái, có gì sai? Ở toán học thì nếu có 1 trường hợp nào không đúng với định lý nêu ra thì định lý sẽ bị bác bỏ, nhưng sinh học không phải toán học

  Thích

  1. Đây không phải là một bài báo khoa học, đây là một tạp chí bình dân nói về các chủ đề KH. Hẳn bạn có thể phân biệt hai loại hình này với nhau cũng như khác biệt về mức độ chính xác. Bạn cũng chỉ nhìn thấy cái tựa đề (đặc thù báo bình dân phải viết kiểu ngắn/bắt mắt/dễ tiêu dù có thiếu chính xác), bạn ko nhìn thấy là 2 bài báo đã phần nào giải thích một số cơ chế tại sao sự sống lại sử dụng các amino axit thuận trái mà ông Hưng làm như khoa học hoàn toàn vô phương.
   “lẻ tẻ hai, ba trường hợp” đường thuận tay phải, thưa bạn. Đường trong TOÀN BỘ DNA & RNA là phải. Chỉ riêng điều này đã thấy không thể nào có chuyện “phân tử của vật chất sống thuận tay trái”, trích nguyên lời ông Hưng.
   Bạn vẫn không chịu hiểu rằng vấn đề là ở chỗ Pasteur, cũng như chúng tôi, nói rằng các phân tử của sự sống thì bất đối xứng. Pasteur không hề phát biểu sự sống thuận tay trái, ông Hưng nói vậy là ông Hưng sai, ông Hưng nói Pasteur nói vậy là lại càng sai. Đó là luận điểm chính yếu nhất của bài viết này: ông Hưng nhét chữ vào mồm Pasteur. Cho nên, trừ khi bạn tìm thấy một nguồn uy tín cho thấy chính Pasteur nói sự sống thuận tay trái, tôi xin phép không phản hồi nữa.

   Thích

 27. mình đọc bài đó của PVH cách đây tầm 2 hay 3 năm gì đấy, hồi đấy bận học rồi cuối cùng cũng quên mất tinh thần phản biện . vô tình hữu ý nên có đọc được các bình luận evo, mình thấy thực sự bạn rất vững lý thuyết đại cương ( mấy cái này làm mình mất thanh xuân luôn :)) nên h sợ lắm) . thật sự rất cảm kích tinh thần phản biện của bạn evo, và cảm ơn bạn đã giúp mình học hỏi thêm nhiều điều hay hôm nay. còn vụ tranh luận, các bạn phản đối hầu như lý sự theo kiểu trịch thượng quá, nên mình không dám cãi, tốt nhất là không nên cãi với những số 1. 😀

  Thích

  1. Cảm ơn AMinh rất nhiều vì bình luận này :D. Bạn chớ bận lòng vì NCTH. Chúng ta tranh luận chủ yếu không phải để thuyết phục NCTH họ vì đối với đa số họ đã nhất quyết TTH phải sai rồi. Chúng ta tranh luận để những người chưa biết nhiều về vấn đề này, những người còn đang phân vân, những người mới chỉ hơi hơi chống TTH thấy rằng TTH là KH thực thụ và có đủ bằng chứng, lý lẽ và cơ sở 😀

   Thích

 28. thế những người chống thuyết tiến hóa củ xàm không mệt khi cãi nhau với quý vị chắc, chả có bằng chứng hóa thạch tin cứ như đúng rồi, lập web mị dân nữa chứ, ông bà các vị nghĩ gì khi con cháu mình tin ổng bà là vượn người chứ. chắc hạnh phúc lắm đa

  Thích

  1. Khai trí đừng quên bạn chưa bao giờ đưa đc bất cứ bằng chứng nào chứng minh những gì chúng tôi viết trên trang này cả. Tôi đã yêu cầu rất nhiều lần nhưng bạn chỉ có những lời chửi bới, móc máy. Lần này tôi lại yêu cầu một lần nữa: bạn cứ tùy ý chọn bất kì một luận điểm nào bạn thấy sai, hay bất kì một bằng chứng nào bạn nói là giả và chúng ta cùng tranh luận đến đầu đến đũa. Nếu lần này bạn lại giả lơ, tất cả mọi người đều có thể thấy ai mệt hơn ai nhé 😉

   Thích

 29. Tôi không có thời gian đểv đọc hết bài viết của Admin. Tuy nhiên mấy dòng đầu cũng đã thấy admin sai rồi. Các phân tử của cấu trúc Của Sự Sống” không thể được xem xét như các nguyên tố đơn lẻ như C,H,O,N,P (đường. nước…). Do đó, nói rằng các phân tử của Sự Sống cũng đối xứng là sai logic. Thuộc về sự sống (xét tổng thể) , các acid amin luôn thuận tay trái, đây là định luật.
  Còn có bài viết về Định lý bất toàn mà admin phản biện ông Phạm Việt Hưng cũng sai logic, tuy nhiên tôi không muốn nói ở đây.

  Thích

  1. Vậy bạn nên dành thời gian đọc thêm nhé, không thích của admin thì đọc các sách sinh hóa. Nếu là tôi sẽ không để lại comment khi không có thời gian đọc quá dòng đầu và cũng ‘không muốn nói’ vì comment này không thêm được giá trị cho cuộc thảo luận.

   Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s