Nội Quy

Quy định về bình luận cho môi trường thảo luận xanh, sạch, đẹp
*Vui lòng cư xử trí thức, lịch sự
*Đây là trang web khoa học, vui lòng không bàn tôn giáo. Sau một lần nhắc nhở sẽ bị xóa
*Đây là trang web học thuật, tranh luận phải có cơ sở. Những phát ngôn không có căn cứ gây mất thời gian của tất cả mọi người, vì thế nếu sau khi nhắc nhở mà vẫn tái phạm, sẽ bị xóa hết bình luận

EvoLit là trang web trung thực về học thuật, nên các BTV thật sự mong muốn một môi trường cởi mởlành mạnh. Tuy nhiên vì đã có sự lạm dụng chính sách thảo luận mở để spamcông kích phi tri thức, nên tất cả các bình luận lần đầu sẽ được giữ lại chờ duyệt.

Cảm ơn các bạn 🙂