Carl Sagan The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

Nhưng thiên nhiên thì luôn huyền ảo, phức tạp và tinh tế hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.