Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark

Chúng ta đã sắp đặt một nền văn mình toàn cầu mà những thành tố trọng yếu nhất đều lệ thuộc hoàn toàn vào khoa học và công nghệ. Chúng ta cũng đã sắp đặt mọi thứ sao cho gần như chẳng ai am hiểu khoa học và công nghệ. Đó là chúng ta đang ra lệnh cho thảm họa xảy ra. Ta có thể nhởn nhơ được một lúc đấy, nhưng không sớm thì muộn, sự kết hợp chết người giữa sự thiếu hiểu biết và quyền lực sẽ phát nổ ngay vào mặt chúng ta.