Arthur Koestler Nhà văn, nhà báo, nhà phê bình người Anh (1905-1938)

Sự tiến hóa của bộ não không chỉ vượt quá nhu cầu của người tiền sử, nó còn là ví dụ duy nhất về việc tiến hóa cho một loài một cơ quan mà nó không biết cách dùng.