Nhân vật nhà toán học Ian Malcolm Công Viên Kỷ Jura (1993)

Nếu có một điều mà lịch sử tiến hóa dạy chúng ta, đó là sự sống không thể bị chế ngự. Sự sống vùng thoát, nó bành trướng ra những lãnh thổ mới và đánh sập những rào cản, đầy khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm, nhưng, […] Sự sống sẽ tìm ra cách.